Gemensamt bostadsrättstillägg

På stämman i våras beslutades det om att föreningen skulle ha gemensamt bostadsrättstillägg istället för att varje medlem skulle teckna detta enskilt.

Detta börjar gälla från och med den 1 oktober 2019.

Försäkringen är tecknad tillsammans med föreningens fastighetsförsäkring i Folksam.

Förfarandet vid ev skada är samma som tidigare, kontakt tas med föreningens förvaltare på HSB.

Provrenovering insteg port

Detta gäller bara port 2 och 44.

Styrelsen håller på att undersöka möjligheten att renovera entréerna och entrédörrarna.

I detta projekt behöver vi även se över instegen till portarna. De har både höga insteg och inte lutar som de ska för att vattnet ska rinna åt rätt håll.

För att kunna gå vidare på upphandling och uppskatta priset att göra detta på alla 24 portar i föreningen så ska vi under sommaren i år provrenovera två av dessa insteg.

Det betyder att instegen kommer att behöva gjutas om och stadgas upp så att de inte blir underminerade som nu. Utöver själva insteget kommer stenplattorna på insteget och runt porten att tas ner och senare i sommar återmonteras.

Sommarens provportar är port nummer 2 samt 44.

Arbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas ta 2-3 veckor. Där efter kommer stenplattorna att monteras någon vecka senare.
Arbete som låter mycket kommer inte att påbörjas förens tidigast kl 09:00.

 

Tillgängligheten i porten ska vara som vanligt under hela byggtiden. Om möjligt gå in eller ut via en annan port (via källaren) om de arbetar precis vid din port. Annars är entreprenören behjälplig dig att passera på vanligt vis.

Tyvärr kommer porttelefonen vara demonterad under vissa delar av arbetet. Förhoppningsvis får vi till med en tillfällig lösning så att boende kan passera med sina taggar. Om så inte är möjligt kommer det att tillfälligt installeras så att boende kan passera porten med sin Iloq-nyckel genom porten. Under hela byggtiden kan boende alltid komma in via källaren med din tagg.

 

Frågor besvaras av projektledare Peter Edström 08-617 77 60 (Fastighetsägarna).

Rensning av ventilation

De sista 2 veckorna under maj (vecka 21 & 22) kommer vi att rensa ventilationssystemet.

Detta görs från din lägenhet och det är viktigt att vi kommer in i alla lägenheter så att alla får rätt luftflöde i lägenheten.

Entreprenören kommer själv att avisera i din brevlåda exakt vilken dag som gäller för din lägenhet. Lämna nyckel i tublåset eller finns tillgänglig i din lägenhet.

Entreprenören som utför arbetet är samma som tidigare och  heter Fredrik Eriksson från FFE Ventilationskontroll.

Styrelsen brf. Långpannan

Slutbesiktning fönster

Den 8 april är slutbesiktningen av fönsterbytet.

Om det är så att du har något som inte fungerar eller är fel med något av dina fönster behöver vi veta detta senast den 5 april.

Skicka helst ett mejl med information om felet gärna inkl. bilder på det som inte fungerar samt ditt namn och lägenhetsnummer. Har du inte möjlighet att mejla kan du istället ringa till föreningstelefonen.

styrelsen@hannarydh.se   eller   070-144 36 33

Är det så att du har något som behöver besiktigas i din lägenhet behöver vi i så fall få tillträde till den under besiktningsdagen.
Lämna dina nycklar till lägenheten i nyckeltuben i din lägenhetsdörr.
Besiktningsmannen kommer i samband med besiktningen göra en bedömning av felet så det är inte säkert att besök i lägenheten kommer att göras.

 

Styrelsen
Brf Långpannan

Boendemeddelande februari

Fönsterbytet
Nu i början av februari har fönsterbytet precis kommit halvvägs. Arbetet går bra och entreprenören får bra betyg på besiktningarna.
Om arbetet fortgår som planerat kommer sista huset att vara klart under maj.
Den 8 juni tänker vi ha fest och fira att fönsterbytet är färdigt och avslutat. Detta kommer att ske på gården likt tidigare fester. Alla boende är varmt välkomna, inbjudan kommer att delas ut separat i era brevlådor om detta.

Boendeenkäten
Under november utfördes boendeenkäten för andra året i rad. 76 (42%) svar har inkommit till föreningen vilket vi är mycket nöjda med. Svaren på frågorna är generellt mer positiva än året innan, det som dock är negativt är upplevd lite sämre städning samt att värmen inte är tillfredsställande, när det gäller städningen har vi varit i kontakt med entreprenören för detta samt värmen påverkas av fönsterbytet.
När det gäller frågorna kring framtidsprojekten kommer vi att återkomma kring detta och använda detta underlag som vägledning i beslutsfattandet.

Rökning
Vi får ganska ofta klagomål på röklukt i trapphus och som drar in via ventilation och balkonger. Detta är en svår fråga att lösa. Men vi önskar att de som röker inte gör det i direkt anslutning till portarna eller så att rök drar in via ventiler i fönster och balkonger.

Motionera
Till dig som vill skicka in en motion till årsmötet är sista dag för detta den 28 februari. En motion är ett förslag till beslut på stämman alternativt fråga till styrelsen att besvara på stämman.
Motioner skickas per mejl till styrelsen@hannarydh.se eller lämnas i föreningsbrevlådan i tvättstugan. Kom ihåg att skriva ditt namn på motionen, alla medlemmar kan skriva motioner.

Valberedningen
Nu påbörjar valberedningen sitt arbete inför de personval som ska göras på föreningsstämman i maj. Är du intresserad av ett uppdrag? Kontakta valberedningen per mejl valberedning@hannarydh.se

Tänker du eller renoverar du just nu?
Tänk på att vissa renoveringar måste få styrelsens godkännande, ex. badrum.

Datum under våren
14 februari – Styrelsemöte
28 februari – Sista dagen för motioner
14 mars – Styrelsemöte
11 april – Styrelsemöte
4 maj – Städdag
8 maj – Styrelsemöte
21 maj – Föreningsstämma
8 juni – Fönsterfest på gården

Reservdag utdelning P-tillstånd

Har du missat att hämta ut parkeringstillståndet för 2019?
Nedan är sista tillfället att göra detta.
Detta gör du som vanligt i föreningslokalen vid port 48 (ingång från kortsidan)
Du behöver inte återlämna ditt gamla tillstånd.
Torsdagen den 31/1 kl 18:00-20:00
Missar du detta tillfälle finns tillstånd att hämta ut i anslutning till styrelsens
styrelsemöten en gång i månaden, mejla styrelsen@hannarydh.se eller ring på
föreningstelefonen för föranmälan och information om datum.
Styrelsen brf. Långpannan