Ventilationsrensning och besktining

På uppdrag av Brf Långpannan kommer Haninge Sotning & Ventilation att utföra OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) enligt BFS 2011:16 OVK 1 & BFS 2012:7(OVKAR) samt rengöra samtliga frånluftskanaler med tillhörande don.Vi behöver därför tillträde till er lägenhet.

Hus 1, port 2-6 – Måndagen den 13/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 2, port 8-12 – Tisdagen den 14/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30

Hus 3, port 14-18 – Onsdagen den 15/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 4, port 20-24 – Torsdagen den 16/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30

Hus 5, port 26-30 – Gjordes i vintras
Hus 6, port 32-36 – Fredagen den 17/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 7, port 38-42 – Måndagen den 20/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 8, port 44-48 – Tisdagen den 21/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30

Om ni inte kan vara hemma aviserad tid var vänlig och placera erforderliga nycklar i lägenhetsdörrens nyckeltub.

OBS!!
Placera endast nycklar och inget annat så att det blir lätt att få ut dem ur tuben.

OBS!!
För att underlätta arbetet är det tacksamt om ni flyttar undan föremål som hindrar åtkomst till ventilerna (kök, bad, wc, klädkammare, vardagsrum och sovrum). Det är fastighetens ägare som ska se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter. Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i fastigheten och dess utrymmen och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. Detta är en myndighetsbesiktning som fastighetsägaren måste utföra.

Med vänliga hälsningar
Haninge Sotning & Ventilation
Tfn 08-556 525 90 (08:00 – 16:30)
Mejl: info@haningesot.se