Förvaltning

Hur föreningen bildades
Vi hade ett första möte i matsalen på Krinolinen vårvintern 2003 då vi bildade en interimsstyrelse, för att kunna registrera oss hos PRV. Det fanns fler intressenter, varför vi omgående begärde ”hembud” på fastigheterna. Därefter påbörjades förhandlingar med dåvarande ägaren Wihlborgs Bostäder AB.
Föreningen bildades under våren 2003. Vår första årsstämma hade vi i maj 2004.
Intresset var stort, men det blev inte alla av dessa som köpte.
Föreningen har haft förmånen att ha en bra styrelse med god kontinuitet.
Vill du ha kontakt med någon i styrelsen, kan du klicka på ”Kontakt” i menyn eller mejla till styrelsen@hannarydh.se

Lite bakgrund till namnet Långpannan
Vid Södertäljevägen ligger den förut omtalade mer än 100 år gamla krogen Långpannan. En gammal skylt från den tid, då här idkades krogrörelse, finnes kvar med följande inskrift: »Här säljes Kaffe, Öl, Porter m.m ».

Historien om vårat gatunamn
Hanna Albertina Rydh, född 12 februari 1891, död 1964, var en svensk arkeolog. Hanna Rydhs gata i Fruängen i Stockholm är döpt efter henne.
År 1919 disputerade Hanna Rydh i arkeologi vid Uppsala universitet, med avhandlingen Dosformiga spännen från vikingatiden, som den första kvinnan i Sverige. Hon ledde arkeologiska undersökningar på Birka och Adelsö, dessutom intresserade hon sig för Gotland under stenåldern och yngre järnåldern. Tillsammans med sin make Bror Schnittger utgrävde hon borgruinen Aranäs i Västergötland under åren 1916-1925. Hon deltog också i utgrävningar utanför Sverige.
Efter Schnittgers död gifte Rydh sig med Mortimer Munck af Rosenschöld, som verkade som landshövding i Jämtland i perioden 1931-1938.
Under åren som landshövdingfru gjorde Rydh särskilda insatser för länets kulturarv generellt och Jämtlands läns museum Jamtli speciellt. Hennes intresse för hemslöjd och framför allt sockendräkter kopplades med ett socialt och feministisk engagemang. Hon kandiderade även att som första kvinna i Sverige efterfölja sin man som landshövding då denne gick i ålderspension 1938. Hanna Rydh har skrivit ett antal populära vetenskapliga rapporter. Hon var även ordförande för Fredrika-Bremer-Förbundet 1937-1949, samt dess internationella motsvarighet International Alliance of Women 1946-1952. Hon satt i andra kammaren för Folkpartiet åren 1943-1944.

langpannankrog
Hanna Rydh