Rensning av cyklar

I mitten av oktober kommer vi anlita Cykelåtervining AB att hjälpa oss gå igenom alla cykelrum, barnvagnsrum och innergården och rensa omärkta cyklar samt cyklar som inte är i körbart skick.

Du kommer i mitten av september få information och märkningslappar i din brevlåda. Dessa behöver du sedan märka dina cyklar med.

Kom ihåg att förvara din cykel på rätt ställe. Barnvagnsrummet är till för barnvagnar. Cyklar som inte är i körbart skick ska förvaras i ditt källarförrådet och inte i cykelrummet.

Postnord paketboxar

Under nästa vecka sätts 2 st paketboxar upp av Postnord i närheten av föreningen.

Dessa kommer att placeras i vid Hanna Rydhs gata 2 på kortsidan av huset ut mot Hanna Rydhs gata precis innan vändzonen.

Vi hoppas att dessa ska underlätta för våra grannar att lätt och smidigt kunna hämta ut paket i dessa istället för i Fruängens centrum.

För att få ditt paket i paketboxen behöver du själv välja att få den dit när du beställer. Utöver det behöver du ha Postnords app installerad på din telefon samt kunna identifiera dig med BankID för att öppna luckan där ditt paket ligger.
Läs mer på Postnords hemsida

Planerat strömavbrott den 23 juli

Den 23 juli 2021 kommer det att ske ett planerat strömavbrott i delar av föreningen. Det berör hus 1, 2, 7 & 8 (port 2-12 samt 38-48). 
Dock kan andra oförutsedda avbrott ske i övriga hus. 

Varmvatten, porttelefoner, tillträde till källaren, TV, bredband och telefoni kommer inte att fungera denna dag. 

Avbrottet sker från kl 8 på morgonen i upp till 24 timmar. 

Avbrottet sker på grund av att den inkommande fördelningscentralen för elektriciteten är trasig och måste bytas ut. Detta är tyvärr ett ganska krävande arbete där av det längre avbrottet. 

Mer information finns på hemsidan och tidigare informationsmeddelanden på anslagstavlan i porten.

Hur gör jag med min kyl och frys? Läs följande från Livsmedelsverkets hemsida.
”Vid strömavbrott är det viktigt att du undviker att öppna frysen. Då finns kylan kvar längre tid. En stängd full frys kan hålla kylan i upp till två dygn” Livsmedelsverket.

El-bilsladdningsplatser

Under vecka 30 och 31 kommer det att påbörjas att installeras nya elbilsladdningsplatser. Denna gång på den större parkeringen vid Mickelbergsvägen. 

Under denna tid går det inte att parkera på de platser som de ska gräva längs. Skyltning och avspärrningar kommer att sättas upp på berörda platser. Platserna mittemot där grävaren ska gräva är det bra om du inte parkerar närmare än 1 meter från räcket för att grävaren ska komma åt där den ska gräva.

Vänligen respektera avspärrningarna.

Planerat strömavbrott 23/7

Den 23 juli kommer det att ske ett planerat stömavbrott i fastigheten. Det är fördelningscentralen för den inkommande strömmen i huset som måste bytas då den är trasig. 

Detta medför att det kommer att bli strömavbrott i upp till 24 timmar denna dag med start kl 8 på morgonen. 

Strömavbrottet kommer påverka följande adresser Hanna Rydhs gata 2-12 samt 38-48. Övriga adresser kommer inte ha tillgång till varmvatten eller tjänsterna från Telia (TV, bredband och telefoni). Andra oförutsedda driftstörningar kan förekomma. 

Alternativ lösning för matvaror i kylskåp och frys ansvarar boende för själva. En normal frys skall kunna hålla kylan i 24 timmar så länge det inte öppnas. 

Mer information kommer på hemsidan och i porten när det närmar sig. 

Boendemeddelande Juni

Personliga grillar 
Vi har noterat att allt fler personliga grillar lämnas på gården. Därför vill vi informera om följande när det gäller personliga grillar på gården. 
Personliga grillar ska vara märkta med namn och lägenhetsnummer. 
Personliga grillar ska inte förvaras på gården utan förvaras i källarförråd, detta görs när kolet brunnit ut. Därför är det godkänt att lämna grillen ute över natten till dagen efter att grillen använts. 

El-bilsladdning 
El-bilsladdningsplatserna har blivit populära och är redan full. Därför har styrelsen beslutat att utvidga platserna. Denna gång med platser på parkeringen vid Mickelbergsvägen. Dessa kommer förhoppningsvis att installeras under den senare delen av sommaren efter att Naturvårdsverket godkänt installationsbidraget för föreningen. 

Hushållsavfall i grovsoprummet 
Det har noterats att hushållsavfall slängs i grovsoprummet. Hushållsavfall ska slängas i Molock-tunnorna på parkeringen. Blir det inte bättring på detta kommer grovsoprummet att stängas. 

Återkoppling boendeenkäten

Här kan du ladda ner resultatet på enkäten

I vintras märktes det tydligt att Corona-pandemin gör effekt även i trivseln på Hanna Rydhs gata. Förbättring av trivseln är något vi alltid arbetar med men oavsett lägre trivsel i år är trivselvärdet fortfarande högt.
På länken nedan kan du läsa alla frågor och resultaten på frågorna med en jämförelse mot tidigare år.
Utöver det kan du nedan läsa några svar på återkommande synpunkter i enkäten.
Tack för att du var med och svarade.

Värmen/elementen: Detta arbete är nu slutfört. Termostaterna monterades i sista momentet i månadsskiftet januari/februari.
Om du fortfarande har bekymmer med flödesljus i elementen eller att det inte är tillräckligt varmt i något rum. Vänligen felanmäl detta till styrelsen.

Avgiftshöjning: Föreningen har genom åren haft ganska få avgiftshöjningar. När de väl varit är de oftast inga större höjningar. Precis som med det mesta stiger priserna även för Brf. Långpannan för service, underhåll och andra löpande avtal så som värme. Utöver detta behöver även investeringar i föreningen ”betalas tillbaka” till föreningen så att inte framtida boende ska få betala för det som vi sliter på just nu.

Papperskorgar: Vi har tidigare haft papperskorgar på gården. Detta fungerade inte då eftersom hushållsavfall slängdes i dessa i stället för på avsedd plats, detta gjorde att vi fick ett större problem med skadedjur.
Tyvärr har vi snarlika problem nu i grovsoprummet där hushållssopor, pizzakartonger med matavfall och annat fortfarande slängs, detta ska slängas i marktunnorna på parkeringen.

Fönsterventilationen: Vi har tidigare haft stora problem med kalldrag i ventilerna ovanför fönsterna. Detta bestod i att fläktarna på taket var felinställda och detta är åtgärdat. För att ventilationen ska fungera måste ett tillopp av luft finnas, detta är fönsterventilerna. Luften tar sig alltid in på ett eller annat sätt även om du stänger fönsterventilerna så mycket som det går, men det kan generera att du istället får drag i elkontakter eller brevinkastet eller likande ställen.
I övrigt när det gäller värmen är det viktigt att dina gardiner inte täcker termostaten på elementet samt att möblering inte sker nära termostaten. För att den ska fungera korrekt behöver den ha mycket luft omkring sig i alla riktningar, annars kan den tro att det är varmare i rummet än vad det är.

Utdragna byggprojekt: Arbetet med instegen och portarna var planerade långt innan Coronapandemin slog till. Arbetet var ett projekt som behövdes göras under den varma perioden av året. Tyvärr stötte vi på flertalet komplikationer med den entreprenör som vi valde, detta var saker som vi i styrelsen inte var speciellt nöjda med och har genererat väldigt mycket extraarbete för vår del. Nu är projektet nästan i hamn utöver några saker som inte blev godkänt på besiktningen och dessa kommer att göras under maj då de kräver att det är plusgrader under hela dygnet.

Portarna: Många har klagat över att de nya portarna är tunga. Till en början var inte dörröppnarna inkopplade för alla men nu är det så och dörrarna öppnas där med med automatik. Självklart kommer dörrarna fortfarande vara tunga om dörröppnaren inte fungerar, dörrarna öppnas även utåt vilket är på grund av nuvarande regler i brandsäkerhet.
Om dörrautomatiken inte fungerar ska detta felanmälas till Fastighetsägarna. Först kan du testa och vrida om strömställaren ovanför dörren och sedan slå på igen efter 10 sekunder, fungerar den inte som vanligt då behöver den åtgärdas på garanti.
Behöver du ställa upp porten under en längre tid? Då behöver du tillfälligt stänga av strömmen till dörröppnaren på vredet ovanför porten. Kom ihåg att slå på den igen efteråt.

Informationsvägar: Många önskar att vi ska ha en egen Facebookgrupp eller likande. Vi har bestämt oss för att ha 2 sätt att informera boende på. Detta är med information i porten eller på föreningens hemsida. Fler ställen än så är inte aktuellt och att ha ett forum där alla kan skriva på gör att styrelsen behöver administrera detta och läsa alla inlägg som kommer in och detta ser vi i dagsläget att vi inte vill prioritera.
Utöver detta går det även att kommunicera med styrelsen via telefon och mejl.

Bredbandsuppkopplingen: Vi har en bra uppkoppling med 100/100 Mbit. Upplever du att du inte får vad vår leverantör har sagt att de ska leverera så felanmäl detta både till dem och till styrelsen så vi känner till ditt problem. Tyvärr kan föreningen inte felanmäla fel den vägen vi har som fastighetsägare om det inte drabbar ett flertal uppkopplingar.
I samband med att vi tecknade om serviceavtalet för bland annat bredbandsuppkopplingen fick vi nya routrar och TV-boxar eftersom de gamla är 7 år gamla. Dessa har vi på lager men har ännu inte delat ut på grund av Coronapandemin. Under hösten räknar vi med att kunna dela ut dessa så länge det är möjligt i Coronaläget. Har du mycket problem med uppkoppling kan en enskild tid bokas för utlämning.

Rökning på gård/balkong: Detta är svårt att göra något åt som fastighetsägare rent juridiskt. Det finns vissa andra fastigheter där detta inte är tillåtet, men för att detta ska gå att göra måste det vara så från dess att husen byggdes.
Här behöver alla grannar tänka på varandra och visa respekt. Prata gärna med din granne om du har problem och om du själv röker prata gärna med dina grannar om du kan göra något för att underlätta för dem om de har bekymmer med rökning.

Kallelse föreningsstämma

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:                      25 MAJ 2021     KL 1900
PLATS:                VÅRFRUKYRKAN
                             Fruängens kyrkogata 3

På grund av Corona-pandemin kommer föreningsstämman ske likt förra året med poströstning. Se separat avisering samt handlingarna som kommer ca 14 dagar innan föreningsstämman.

DAGORDNING
1.     Föreningsstämmans öppnande
2.     Val av stämmoordförande
3.     Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4.     Godkännande av röstlängd
5.     Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6.     Godkännande av dagordningen
7.     Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
8.     Val av minst två rösträknare
9.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning
11.  Genomgång av revisorernas berättelse
12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.  Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
18.  Presentation av HSB-ledamot
19.  Beslut om antal revisorer och suppleant
20.  Val av revisor/er och suppleant
21.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmäla ärenden som angivits i kallelsen
25.  Föreningsstämmans avslutande

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Styrelsen brf. Långpannan

Information kring stämman och Coronaviruset

Styrelsen har fattat beslut om att stämman kommer att utföras som planerat den 19 maj trotts Coronaviruset. Det är lagkrav på att utföra stämman senast 6 månader efter räkensakpsårets slut. Den möjliga tid att skjuta upp stämman ser vi inte heller i dagsläget att det kommer ha någon betydelse jämfört med att ha stämman som planerat.

Enligt ny lag som nu tagits fram för hantering av just stämmor i Coronatider så kan vi införa möjligheten till poströstning tillfälligt till stämman i år.

Med detta rekommenderar vi och vår förvaltare HSB starkt alla medlemmar i Brf. Långpannan att istället för att delta på stämman på plats, helt enkelt poströsta detta år. Detta för att minska smittspridning så mycket det går.

Stämman kommer att hållas kl 19:00 i Vårfrukyrkans lokaler (se kallelse) som planerat men med ytterst få närvarande. Målet är att vi blir stämmans ordförande och sekreterare, 2 justerare, föreningens revisor samt styrelsens ordförande.

Till den som ändå väljer att komma på själva stämman trotts vår rekommendation till poströsning, så utgår vi ifrån att du kommer fullt frisk och helt symtomfri.


Det kommer att tryckas ett poströstningshäfte som kommer att delas ut i samband med att årshandlingarna och övriga handlingar för stämman delas ut i alla bostadsrätters brevlådor.

I detta kommer alla förslag till beslut att stå med och du enkelt kryssar i Ja eller Nej på de olika besluten som ska fattas.

I detta röstningshäfte är även valberedningens nomineringar förtryckta. Om andra nomineringar önskas tryckas i häftet behöver valberedningen veta detta senast den 29 april 2020.
valberedningen@hannarydh.se

Nomineringar kan även ske på plats på årsmötet.

Själva poströstningshäftet skickas till den föreningsvalde revisorn för att undvika jäv. Mer information om detta kommer med handlingarna.

Staffan Törnqvist
Ordförande Brf. Långpannan