Radonmätning

Mätning av radon måste utföras i ett antal lägenheter i bostadsrättsföreningen varav din lägenhet har blivit uttagen (lägenheter på markplan och vissa på plan 2 och 3). 

Dosorna (st) som mäter radonhalten, ska vara utplacerade under minst 2 månader.  

Och mätningen ska utföras under perioden 1 oktober till 30 april. 

INSTRUKTION  

  • Dosorna ska placeras i sovrum och i vardagsrum.  
  • Hängande från tak eller liggande på ett bord.  
  • Minst 25 cm från golv, tak eller vägg.  
  • Minst 1,5 meter från tilluftsdon, ytterdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla. 
  • Minst 0,5 meter från frånluftsdon. 
  • Dosorna ska helst inte flyttas under perioden. 

Utplacering och information kommer att ske genom styrelsens försorg. De kommer även att plocka in dosorna under januari månad. 

Var vänlig kontakta styrelsen på tel 070-144 36 33 eller mejl styrelsen@hannarydh.se för att komma överens om tid när dosorna kan levereras.  

Svala lägenheter

Vi är medvetna om att det varit svalt i lägenheterna på vissa ställen den senaste tiden.

Precis i temperaturomställningen under hösten är svårast att hålla varm då temperaturen varierar väldigt mycket, från några minusgrader till 10-15 grader varmt på dagarna.

Vi har under veckan höjt uttemperaturen till elementen 3 grader.

Vi hoppas att detta ska räcka fram till dess att värmejusteringar på element och ventilation kan göras av fackman som vi hoppas ska fixa de bekymmer vi har med temperaturen.

Höststädning, 27/10

Nu är det dags för föreningens höststädning 

Vi träffas på gården kl 10.00 – 14.00, söndagen den 27 oktober. 

Föreningen bjuder som vanligt på lunch till alla som hjälper till och städar. 

I samband med höststädningen kommer alla trapphus och källarutrymmen att tömmas på saker som inte är på avsedd plats. Så har du ex. saker utanför ditt källarförråd eller i trapphuset så som blommor, mattor, prydnader m.fl. kommer dessa saker att slängas under höststädningen. 

Kom även ihåg att märka din cykel och ta in cykeln under vintern.  

Välkommen!
Styrelsen Brf. Långpannan

Husmöte

Alla boende på Hanna Rydhs gata inbjuds till husmöte. 

Under husmötet informerar styrelsen om vad som är aktuellt just nu. Det kommer även finnas tid till att ställa frågor.  

Kan du inte delta den tiden gällande ditt hus är du självklart välkommen på det andra datumet. 

Plats: Lokalen vid port 48 ingång från kortsidan 

Tid: 15 oktober kl. 18:30  –   Hus 1  4 (port 2 – 24) 

       17 oktober kl. 18:30  –   Hus 5  8 (port 26 – 48) 

Skulle det bli fullt blir det en till dragning kl 19:30 samma kväll. 

Välkommen!
Styrelsen Brf. Långpannan 

Gemensamt bostadsrättstillägg

På stämman i våras beslutades det om att föreningen skulle ha gemensamt bostadsrättstillägg istället för att varje medlem skulle teckna detta enskilt.

Detta börjar gälla från och med den 1 oktober 2019.

Försäkringen är tecknad tillsammans med föreningens fastighetsförsäkring i Folksam.

Förfarandet vid ev skada är samma som tidigare, kontakt tas med föreningens förvaltare på HSB.

Provrenovering insteg port

Detta gäller bara port 2 och 44.

Styrelsen håller på att undersöka möjligheten att renovera entréerna och entrédörrarna.

I detta projekt behöver vi även se över instegen till portarna. De har både höga insteg och inte lutar som de ska för att vattnet ska rinna åt rätt håll.

För att kunna gå vidare på upphandling och uppskatta priset att göra detta på alla 24 portar i föreningen så ska vi under sommaren i år provrenovera två av dessa insteg.

Det betyder att instegen kommer att behöva gjutas om och stadgas upp så att de inte blir underminerade som nu. Utöver själva insteget kommer stenplattorna på insteget och runt porten att tas ner och senare i sommar återmonteras.

Sommarens provportar är port nummer 2 samt 44.

Arbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas ta 2-3 veckor. Där efter kommer stenplattorna att monteras någon vecka senare.
Arbete som låter mycket kommer inte att påbörjas förens tidigast kl 09:00.

 

Tillgängligheten i porten ska vara som vanligt under hela byggtiden. Om möjligt gå in eller ut via en annan port (via källaren) om de arbetar precis vid din port. Annars är entreprenören behjälplig dig att passera på vanligt vis.

Tyvärr kommer porttelefonen vara demonterad under vissa delar av arbetet. Förhoppningsvis får vi till med en tillfällig lösning så att boende kan passera med sina taggar. Om så inte är möjligt kommer det att tillfälligt installeras så att boende kan passera porten med sin Iloq-nyckel genom porten. Under hela byggtiden kan boende alltid komma in via källaren med din tagg.

 

Frågor besvaras av projektledare Peter Edström 08-617 77 60 (Fastighetsägarna).

Rensning av ventilation

De sista 2 veckorna under maj (vecka 21 & 22) kommer vi att rensa ventilationssystemet.

Detta görs från din lägenhet och det är viktigt att vi kommer in i alla lägenheter så att alla får rätt luftflöde i lägenheten.

Entreprenören kommer själv att avisera i din brevlåda exakt vilken dag som gäller för din lägenhet. Lämna nyckel i tublåset eller finns tillgänglig i din lägenhet.

Entreprenören som utför arbetet är samma som tidigare och  heter Fredrik Eriksson från FFE Ventilationskontroll.

Styrelsen brf. Långpannan