Inställt! – Service fönster

Underhållet av fönster och balkongdörrarna kommer inte att bli av i nästa vecka.

Detta på grund av oroligheterna kring spridningen av Corona-viruset.

Vi planerar i dagsläget att skjuta detta till september. Om läget inte förändrats görs det nästa år.

 

Vi kommer att utföra översyn av fönster och balkongdörrar i alla lägenheter. Då kommer fönstren och balkongdörrarna att smörjas och justeras.

Detta görs för att bibehålla garantin på fönstren. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 13 och pågå cirka en vecka.

Du kommer att få en separat avisering från Ekströms glas ungefär en vecka innan de behöver komma in i din lägenhet.

Det är viktigt att du plockar rent vid fönsterbänken så att arbetet går smidigt och lämnar din nyckel i nyckeltuben i lägenhetsdörren om du inte kan vara hemma.

Boendemeddelande Mars

Värmen i lägenheterna
Ventilationen i alla husen är nu fixad och ska fungera som den ska. Vi har under hösten fått mycket klagomål över temperaturen och att det drar i ventilerna ovanför fönstren. Dessa klagomål har efter ventilations-justeringen helt upphört.

Under april kommer justering av värmesystemet att utföras. Då kommer ventil och termostat att bytas ut på alla element samt att hela värmesystemet justeras in för att värmen ska vara jämt fördelad i alla hus.

Kontaktvägar styrelsen mfl
Vill du få tag på styrelsen är endast följande kontaktvägar aktuella.
Telefontid, tis- & torsdagar kl 18-20 på styrelsemobilen 070-144 36 33.
Mejla på styrelsemejlen, styrelsen@hannarydh.se
Förvaltaren på HSB, kontorstid på telefon 010-442 11 00.
Fastighetsskötaren på Fastighetsägarna, fastighetsfel & jour, dygnet-runt på telefon 08-617 76 00, ej kontorstid 08-657 64 50.

Det är alltså inte så att kontakt med styrelsen sker genom att ringa på en styrelsemedlems lägenhetsdörr eller börja prata om föreningsärenden på stan eller liknande.

Föreningsstämma
Den 19 maj är det föreningsstämma, den kommer att vara i Vårfrukyrkans lokaler i centrum som vanligt. Kallelse för mötet kommer sättas upp i portarna och stämmohandlingarna delas ut i alla bostadsrätters brevlådor.

Hundar
För er som rastar hundar vill vi påminna om att hundar ska vara kopplade på föreningens område samt i portarna.

Porten din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt, det får inte förvaras dörrmattor, blommor, leksaker, barnvagnar eller andra saker där.
Undantaget hjälpmedel, så som rullatorer. Felplacerade föremål kommer att märkas och omhändertas i samband med brandskyddskontroller i portarna.

Nu ska alla TV-kanalar vara tillbaka

Nu fungerar alla TV-kanaler igen.

 

Information från Telia. Detta kan påverka det kanalpaket som föreningen har avtal om med Telia.

 

Just nu pågår förhandlingar mellan oss på Telia och en av våra leverantörer av tv-kanaler, Discovery Networks. Om vi inte kommer överens finns det risk för att vi inte längre får sända vissa kanaler från den 3 mars.

I ert kollektiva tv-avtal är följande kanaler berörda: Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery, Discovery ID, Eurosport 1 och TLC.

Vi har bifogat ett brev som du kan skicka vidare till era boende. På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen.

Vår målsättning är såklart att vi ska komma överens. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson hos oss.

Hälsningar Telia

Avgiftshöjning från 1 april 2020

Från och med kvartal 2 kommer årsavgiften för bostadsrättsinnehavarna att höjas med 2%.

Det innebär en höjning på mellan 60 – 100 kr per månad beroende på storlek på lägenhet.

Höjningen görs för att möta upp de kostnadshöjningar som kontinuerligt sker från föreningens leverantörer. Vi har under många år undvikit höjningar på grund av rådande ränteläge samt kostnads- och energibesparande investeringar.

Som tillägg till denna avgiftshöjning vill vi även passa på att avisera en avgiftssänkning på TV, bredband och telefoni. Denna kommer att gälla från och med 1 oktober 2020.

Avgiften förändras från 257 kr per månad till 219 kr per månad. Detta beror på att styrelsen valt att teckna om avtalet. Inga förändringar i kanalpaket eller hastighet på bredbandet kommer att ske.

Avgiften för bredband och telefoni för hyresgästerna kommer vara oförändrad.

Påminnelse! Utdelning av parkeringstillstånd & återlämning av radonpuckar

Har du missat att hämta ut parkeringstillståndet för 2020?
Nedan är sista tillfället att göra detta. 

Dessutom vill vi denna gång även ha tillbaka de radonmätningspuckar som drygt hälften av alla lägenhetsinnehavare haft i sin lägenhet sedan november. 

Detta gör du som vanligt i föreningslokalen vid port 48 (ingång från kortsidan) 

Du behöver inte återlämna ditt gamla tillstånd.

Onsdagen den 5/2 kl 18:00-20:00

Missar du detta tillfälle finns tillstånd att hämta ut i anslutning till styrelsens styrelsemöten en gång i månaden, mejla styrelsen@hannarydh.se eller ring på föreningstelefonen för föranmälan och information om datum.

Motionera inför stämman

Den som vill motionera något inför stämman den 19 maj (kallelse kommer senare enligt stadgarna) behöver göra detta senast den sista februari 2020.

För hjälp med motioner besöks HSBs hemsida där du kan få stöd.

Även styrelsen i föreningen kan hjälpa till vid behov.

Utdelning av parkeringstillstånd & återlämning av radonpuckar

Nu är det åter igen dags att hämta ut ditt nya parkeringstillstånd för 2020. 

Dessutom vill vi denna gång även ha tillbaka de radonmätningspuckar som drygt hälften av alla lägenhetsinnehavare haft i sin lägenhet sedan november. 

Detta gör du som vanligt i föreningslokalen vid port 48 (ingång från kortsidan) 

I år behöver du inte återlämna ditt gamla tillstånd.
 

Tisdagen den 21/1 kl 18:00-20:00
Torsdagen den 23/1 kl 18:0020:00
Söndagen den 26/1 kl 16:00-18:00 

Missar du dessa tillfällen finns tillstånd att hämta ut i anslutning till styrelsens styrelsemöten en gång i månaden, mejla styrelsen@hannarydh.se eller ring på föreningstelefonen för föranmälan och information om datum. 

Boendemeddelande December

Styrelsen i Brf. Långpannan önskar alla boende en riktigt God Jul och Gott nytt år. 

I samband med att säsongen för tända ljus är kommen vill vi passa på att påminna samtliga boende att kontrollera sina brandvarnare så att de fungerar. 

Vi rekommenderar också att alla utöver brandvarnare även har en brandsläckare och brandfilt hemma.

Värmen i lägenheterna
Den senaste tiden har vi tyvärr haft problem med att få till värmen i alla lägenheter. Både ett drag i ventilerna samt att elementen inte orkade hålla temperaturen uppe.
Detta är delvis åtgärdat nu, ventilationen i huset är justerad till normalflöde. Detta bör ge 1 – 2 grader varmare i lägenheterna samt att draget i fönsterventilerna borde vara mindre.
Under våren kommer justering och rengöring av värmesystemet att göras, detta för att effektivisera systemet och förhoppningsvis sänka energiåtgången. 

Parkeringstillstånd
Under januari kommer nya parkeringstillstånd att delas ut. Detta kommer att aviseras separat i portarna. Det är ditt eget ansvar att hämta ut ditt parkeringstillstånd innan det gamla går ut. 

Rökning
Vi får ganska ofta klagomål på röklukt i trapphus och som drar in via ventilation och balkonger. Detta är en svår fråga att lösa. Men vi önskar att de som röker inte gör det i direkt anslutning till portarna eller så att rök drar in via ventiler i fönster och balkonger.
Det är dessutom enligt lag (från 1/7-19) förbjudet att röka på eller i anslutning till lekplatsen som finns på gården. 

Tänker du eller renoverar du just nu?                                                                            
Tänk på att vissa renoveringar måste få styrelsens godkännande, ex. badrum.

Värme

I oktober och november fick vi många felanmälningar om att det var kallt i lägenheterna.

Redan när vi avslutade arbetet med utbytet av fönster så har styrelsen arbetat med arbetet att justera värmesystemet. Detta genom att göra rent elementen invändigt samt byta ut termostater. Allt detta för att kunna justera in värmesystemet optimalt för föreningens behov.

Som ett första steg gick vi igenom ventilationen så att den är som den ska, efter lite justering av ventilationen är på den nivå den ska vara på. Det betyder att den drar ut mindre luft än tidigare då den tidigare felaktigt varit inställd på maxfart.

Detta har förhoppningsvis sänkt kalldraget i ventilerna ovanför fönstren samt ökat temperaturen i lägenheterna med 1-1,5 grad.

Detta arbete gjordes för 2 veckor sedan och har resulterat i goda resultat.

Tyvärr har justeringen i hus 3 (port 14-18) inte gjorts förrns denna vecka, detta på grund av att låset upp på taket var trasigt och behövde lagas innan ventilationsfirman kunde komma åt fläkten på taket.