Planerat underhåll

Här kan du se vad och när vi planerar att utföra planerat underhåll av fastigheten.

1-3 år
Renovering av insteg vid portar samt nya portar.
Värmejustering av värmesystemet inkl. byte av ventiler och termostat i lägenheter.

5-10 år
Renovering av värmekulvertar

Mer än 10 år
Stambyte av fastigheten (alternativt relining av avlopp)