Planerat underhåll

Här kan du se vad och när vi planerar att utföra planerat underhåll av fastigheten.

2018
Byte av fönster och balkongdörrar (Påbörjat oktober 2018, klart kvartal 2 2019).

1-3 år
Inget i dagsläget, detta på grund av tidigare års större renoveringar.

5-10 år
Renovering av värmekulvertar

Mer än 10 år
Stambyte av fastigheten (alternativt relining av avlopp)