Planerat underhåll

Här kan du se vad och när vi planerar att utföra planerat underhåll av fastigheten.

1-3 år
Just nu har vi inga kortsiktiga planer på renoveringar. Vi håller istället på att se över de avtal föreningen har med leverantörer.

5-10 år
Renovering av värmekulvertar.
Renovering av innergårdar och planteringar.

Mer än 10 år
Stambyte av fastigheten (alternativt relining av avlopp)