Boendemeddelande januari 2023

Viktig information om parkeringen

Från och med den 1 maj 2023 kommer det att bli 100 kr per månad i avgift för att parkera på föreningens parkeringsplats.

Alla som hyr en parkeringsplats kommer att få en fast plats att parkera sin bil på. Därför kommer alla som anmäler sig för en parkeringsplats att få önska ungefär var man vill ha sin fasta plats med 1:a, 2:a och 3:e-handsval baserat på 5 zoner på våra 2 parkeringar.

Vi har tidigare meddelat att vi går över till ett digitalt system, men det väntar vi med utan vi kommer att dela ut nya P-tillstånd i papper istället.

De nuvarande parkeringstillståndet med utgångsdatum 31 januari 2023 kommer att gälla fram till 30 april 2023.

Anmälan om parkeringsplats kommer att vara öppen fram till den 19 februari 2023 och det är inte först till kvarn fram till dess.
Anmäler du dig den 20 februari 2023 och framåt kommer du hamna i köordning likt din anmälan.

Ansökan gör du i formulär digitalt på hemsidan eller via formulär på papper som finns i tvättstugan, pappersformulären lämnar du sedan i föreningsbrevlådan.

Skulle du flytta och säga upp/sälja din lägenhet kommer parkeringsplatsen automatiskt att sägas upp till överlåtelsedagen. Dvs kommande innehavare av lägenheten behöver ställa sig i kö för parkeringsplatsen.

När det gäller extra parkeringsplats, om du har flera bilar ber vi att få återkomma om detta då vi kommer att prioritera de ordinarie platserna till en början, men gör en intresseanmälan på ansökningsblanketten.

Föreningsstämman
I maj är det dags för föreningsstämma, är du intresserad att sitta i styrelsen eller ha någon annan roll? Ta kontakt med valberedningen senast 28 februari 2023.                      valberedning@hannarydh.se

Vill du motionera om något du vill förändra eller påverka? Skicka en motion senast den 28 februari 2023 till styrelsen@hannarydh.se eller lämna motionen i föreningsbrevlådan i tvättstugan.

Boendeinformation

God jul & Gott nytt år önskar Styrelsen, Brf. Långpannan 

Parkeringstillstånd 
Som tidigare informerats kommer föreningen börja ta ut avgift för parkeringsplatserna och införa kösystem. Detta kommer att ske under våren 2023. De nuvarande tillstånden som har giltighetstid till 2023-01-31 kommer att fortsätta vara gilltiga till dess att det nya systmet är igång. Tanken är att gå över till ett digitalt system för parkeringstillstånden där du registrerar ditt registreringsnummer i bilen på Aimoparks hemsida. 
Under januari kommer vi komma ut med mer praktiskt information hur du ska bära dig åt för att få en fast parkeringsplats. 
 

Bostadsrättstillägg 
Sedan något år tillbaka har föreningen kollektivt bostadsrättstillägg på fastighetsförsäkringen. Avgiften är till självkostnadspris. Därför kommer avgiften för denna försäkring att justeras från 1 april 2023 till 40 kr / månad. 

Föreningsstämman 
I maj är det dags för föreningsstämma, är du intresserad att sitta i styrelsen eller ha någon annan roll? Ta kontakt med valberedningen senast 28 februari. valberedning@hannarydh.se 
 

Trapphuset din utrymningsväg 
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg. 
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar. 

Porten och trapphuset ska vara helt tomt (undantaget hjälpmedel). 

Nu i juletid kom ihåg att blåsa ut levande ljus om du inte har dem under uppsikt. 

Värme och varmvattenavstängning

den 2022-12-06  Kl: 09:00-16:00

På uppdrag av brf Långpannan utför vi byte av en värmeväxlare i föreningens undercentral.

I samband med detta byte måste vi stänga av värme och varmvattenförsörjningen den 6 december mellan kl 09:00-16:00.

Arbetet kan gå fortare än aviserad tid och då kommer värme och varmvatten tillbaka tidigare.

Lämna inga kranar öppna om vattnet är avstängt.

Mvh Tony Johnsson
Klimatrör AB
tony@klimatror.se

Sammanfattning av husmötet

Planteringar
Egna planteringar kommer sakta men säkert att tas bort. Vi kommer att börja med dem som börjar se förfallna ut, exempelvis vid hus 3 och vid port 48. Tanken är att planteringarna på gården ska bli enhetliga och vi kommer att göra det bitvis.

Julgranar
Om vi ska fortsätta ha julgranar på gården behöver vi grannar som är med och sätter upp dem, vi önskar frivilliga som monterar upp. I år kommer detta att ske i samband med städdagen i år.

Grovsoprummet
Här slängs fel saker, blir det inte bättring kommer vi att behöva stänga grovsoprummet.

Rensning av källare
Under städdagen kommer vi att rensa i källarna. Allt som inte är förvarat på rätt ställe, inlåst i sitt förråd kommer att hamna i containern. Ex. saker utanför förråden, felplacerat i exempelvis barnvagns & cykelrum, gångar eller trapphus.

Gamla Matkällarna
Dessa har sett väldigt fula ut länge. För att kunna göra något behöver de stängas ett halvår för renovering och underhåll. Samt att vi ska kunna slänga det som lämnats kvar av grannar som flyttat eller liknande. Ta hand om era grejer. Förvara dem tillfälligtvis någon annanstans.

Energispar
Det är inne nu att energispara, likaså behöver vi göra det. Vår största förbrukare av elektricitet är tvättstugan, den står för omkring hälften av föreningens förbrukning. Tänk på när du tvättar eftersom vi har timprisavtal. Tänk på att du fyller, speciellt torktumlaren, så att den är full när du kör den.
Även i lägenheterna, nu efter att vi justerat värmesystemet har det blivit betydligt jämnare temperatur i lägenheterna, kanske till och med för varmt i vissa, anpassa temperaturen inomhus med hjälp av termostaterna och reglera inte temperaturen genom att ha vädringsfönstret konstant öppet. Behöver du vädra gör det då och då ordentligt med korsdrag en kortare stund än lite konstant.

Parkeringsplatserna
Föreningsstämman beslutade i våras att ge styrelsen mandat att utreda och fatta beslut om avgiftsbeläggning av parkeringsplatserna. Detta har styrelsen gjort och kommit fram till följande:
• Från 2023 kommer alla parkeringsplatser att avgiftsbeläggas.
• Det kommer fortfarande finns möjlighet till extra parkeringsplats men med andra villkor och avgift, exempelvis går ”första-tillstånd” före.
• Diskussion förs om fast plats (önskad hur eller tilldelad?) eller rörligt (likt idag men med garanterad plats).

Andra avgiftsförändringar
Vi planerar i dagsläget inga andra avgiftsförändringar för bostadsrätterna, vårt mål är att det inte ska behövas under dessa tider som är nu framöver med höjda kostnader. Vi vill inte spä på ekonomin för våra medlemmar mer än vad som redan sker av andra omständigheter. Vi kommer försöka ligga lågt med investeringar så länge det inte är i energibesparande syfte. Utan vi kommer närmaste tiden fokusera på att förvalta fastigheterna och utföra planerat löpande underhåll.
Självklart kan vi inte lova att det inte blir höjningar, även föreningen kan få höjda kostnader som vi inte kan påverka.

Spårväg och fokus Fruängen
Styrelsen kommer inte kommentera Spårvägen till kommunen då vår uppfattning bland annat är att åsikterna är 50/50 och alla har istället själva möjlighet att påverka detta direkt till kommunen. Styrelsen ser att det finns jämbördiga för- och nackdelar med spårvägen.

Fokus Fruängen har föreningen som tomträttsinnehavare blivit inbjuden både till ett gemensamt och ett enskilt möte med kommunen i november. Där kommer vi få möjlighet till samtal och diskussion samt kunna framföra våra tankar och idéer om vår egen tomträttsmark.

Gårdsstädning

Nu är det dags för gårdsstädning.

Vi träffas på gården kl 10.00 – ca 15.00, lördagen den 19 november.

Föreningen bjuder som vanligt på lunch till alla som hjälper till och städar.

I samband med gårdsstädningen kommer alla trapphus och källarutrymmen att tömmas på saker som inte är på avsedd plats. Har du ex. saker utanför ditt källarförråd eller i trapphuset så som blommor, mattor, prydnader m.fl. kommer dessa saker att slängas.

Välkommen!

Viktig information om matkällarna

tyrelsen har beslutat att röja upp i matkällarna. Bland annat laga galler och dörrar samt övrigt underhåll.

Dock förvaras väldigt mycket skräp i dessa utrymmen. Vi tror tyvärr att en hel del är från grannar som flyttat. För att kunna sortera ut dessa kvarlämnade saker från era ägodelar som ni vill behålla behöver alla ta hand om sina ägodelar och förvara på annan plats.
Detta gör vi för att kunna slänga de kvarlämnade sakerna på ett korrekt sätt enligt alla regler som finns.

Vi har bedömt att enklaste sättet är att just stänga matkällarna denna period och be alla boende som har saker i matkällarna att ta hand om dessa och förvara på annan plats under renoveringstiden, då kan vi använda matkällarna som karantän för kvarlämnade saker som ska kastas.


Vid behov kan styrelsen vara behjälplig att förvara dessa saker under renoveringstiden om det packas i flyttkartonger. Dock kommer dessa saker inte vara tillgängliga under renoveringstiden.

Matkällarna kommer att stängas 1 november 2022, dessa kommer att öppna igen när renoveringen är slutförd, senast 31 maj 2023.

Allt som lämnas i matkällaren kommer att kasseras under renoveringen.

Husmöte

Alla boende på Hanna Rydhs gata inbjuds till husmöte.

Under husmötet informerar styrelsen om vad som är aktuellt just nu. Det kommer även finnas tid till att ställa frågor.

Kan du inte delta den tiden gällande ditt hus är du självklart välkommen på det andra datumet.

Plats: Lokalen vid port 48 ingång från kortsidan
Tid: 11 oktober kl. 18:00 – Hus 1 – 4 (port 2 – 24)
13 oktober kl. 18:00 – Hus 5 – 8 (port 26 – 48)

Välkommen!

Höjning Brf. tillägg

Från kvartal 2 (1/4) höjs avgiften för det kollektiva bostadsrättstillägget till 37 kr/månad (tidigare 34 kr). Detta eftersom att Folksam som är föreningens fastighetsförsäkringsbolag har höjt den premien.

Problem med värmen

Idag har ventilationsfirman varit och gjort justeringar på takfläktarna. De är nerställda till ett lägre varvtal när det är kallare väder än vad det var tidigare.

Nu ska de orsaker som kan påverka inomhusklimatet vara kontrollerade så temperaturen i lägenheterna ska komma upp till 20 grader som det ska vara som minst i lägenheterna.

I de lägenheter där det varit rejält utkylt kan det dock ta några dagar innan temperaturen kommer tillbaka ordentligt detta eftersom att husstomme och väggar också blivit kalla och måste värmas upp vilket tar längre tid än att bara värme luften i lägenheten.

Har det inte blivit bättre till slutet på veckan vänligen mejla in era felanmälningar igen till styrelsen@hannarydh.se


Problemen med värmen i hus 1, 2, 7 & 8 ska vara åtgärdade. Om du fortfarande har problem mejla styrelsen@hannarydh.se

Sedan helgen och slutet av förra veckan har vi problem i vissa av de övriga husen. Just nu har vi mest problem i hus 3 & 4 (port 14-24). I första hand har vi skickat dit Värmex som kontrollerat värmetillförseln till elementen och det finns inget fel där.

I morgon kommer ventilations firman och kontrollerar fläktarna på taken så att de inte drar ut för mycket varmluft hur lägenheterna.


Vi hade Värmex på plats i torsdags eftermiddag, det gjorde inställningar på undercentralen som förhoppningsvis är det som var fel. Felet gällde bara hus 1, 2, 7 & 8.
Nu ska detta vara ordnat och värmen tillbaka, det kan dock ta ett par dagar innan värmen stabiliserat sig.

Om du fortfarande har problem, mejla styrelsen på styrelsen@hannarydh.se


Vi har för närvarande problem med värmen. Vi håller på att felsöka det och hoppas att det är åtgärdat inom kort.

Vi har fått ett par felanmälningar både direkt till styrelsen och via Fastighetsägarna utöver det vi i styrelsen själva märkt att det blivit kallare än normalt.

Fortsätt gärna felanmäla så vi vet omfattningen, gör detta till styrelsen@hannarydh.se