Värmejustering

Just nu håller Värmex på med steg 2 i värmeprojektet.

Det betyder att värmen kommer att slås på under detta steg. Det är därför de behöver komma in i alla lägenheter för att lufta elementen så de åter igen är fyllda med vatten samt kolla att det inte läcker efter att de bytt radiatorventilen som de bytte för ungefär en månad sen. Det som sker utöver luftningen är även en grovjustering av värme till elementet.

Tyvärr har de blivit cirka 2 veckor sena då de inte lyckats komma in i alla lägenheter. Detta har berott på olika anledningar bland annat rådande pandemi, grannar som varit bortresta eller helt enkelt inte öppnat.
Men nu är vi ikapp dock lite sena i tidsplanen, tyvärr är detta Också anledningen till att värmen inte kommit igång tidigare.

Nästa steg är när finjusteringen ska göras om 2 – 3 veckor. Då kommer temperaturen att mätas i alla lägenheter och justeras till måltemperaturen. Samtidigt kommer det att återmonteras nya termostater på elementen.

I badrummet kommer det inte att återmonteras någon termostat utan bara en justeringsratt. Detta görs eftersom att temperaturen varierar i badrummet, efter exempelvis en varm dusch i badrummet kommer temperaturen att vara hög. Då stänger ett termostat av värmen till elementet, med en ratt blir värmen istället mer jämn.

Efter detta är arbetet denna del av arbetet klart.

Utöver detta så har även justerings- och avstängningskranar i källaren bytts ut under sommaren.

Portar veckobrev v39

Under vecka 39 har spacklingsarbeten slutförts på entretaken.
Tyvärr inväntar vi försend schiffer för komplettering av vissa portar.
Det har även utförts montering av nya räcken vid era entreer.

Vecka 40 kommer målning av entretak att kunna starta.
Vi hoppas även schiffer som felat kommer hinna färdigställas denna vecka.

Tyvärr måste vi meddela att dom nya entreportarna tyvärr pga ändrat utförande och omarbetning kommer börja monteras först vecka 42 .
Vi beklagar naturligtvis detta .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 37 har återmontering av schiffer fortsatt gjorts på era portar .
Tyvärr inväntar vi försend schiffer för komplettering av vissa portar.
Det har även utförts flexning av tak samt infräsning för ny kabel till dom nya armaturerna som skall monteras.
Detta är nu klart och lagning och spackling av entreernas undertak har startat .

Vecka 38 kommer lagning och spackling av entreer att slutföras.
Förhoppningsvis kommer även viss målning av entretak att kunna starta.

Tyvärr måste vi meddela att dom nya entreportarna tyvärr pga ändrat utförande och omarbetning kommer börja monteras först vecka 42 .
Vi beklagar naturligtvis detta .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 37 har återmontering av schiffer fortsatt gjorts på era portar .
Det har även utförts flexning av tak samt infräsning för ny kabel till dom nya armaturerna som skall monteras.

Vecka 38  kommer komplettering av schiffer fortsätta.
Vi kommer även laga upp kabelspår i undertak på entreer samt spackla undertaken inför kommande nymålning av entretak.

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 36 har återmontering av schiffer fortsatt gjorts på era portar.
Det har även påbörjats flexning av tak samt infräsning för ny kabel till dom nya armaturerna som skall monteras.

Vecka 37 kommer återmontering av schiffer fortsätta.
Detta kan göra att det kan vara svårt att gå via entreer dagtid när trappstegets schiffer monteras och man då får gå via källaren.
Även arbeten med arbeten med flexning av tak samt infräsning för ny kabel till dom nya armaturerna kommer fortsätta under denna vecka .

Nytt infobrev kommer nästa vecka.
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 34 har återmontering av schiffer startat på flera  entereer samt så har dom sista putsajusteringarna gjorts.

Vecka 35 kommer återmontering av schiffer fortsätta.
Detta kan göra att det kan vara svårt att gå via entreer dagtid när trappstegets schiffer monteras och man då får gå via källaren.

Detta kommer aviseras separat vid varje port när det är aktuellt för dessa arbeten.

Nytt infobrev kommer nästa vecka
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 33 har putsarbeten utförts vid entreer .

Vecka 34 kommer återmontering av schiffer att starta.
Detta kan göra att det kan vara svårt att gå via entreer dagtid när trappstegets schiffer monteras och man då får gå via källaren.
Detta kommer aviseras separat vid varje port när det är aktuellt för dessa arbeten.

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 32 har putsarbeten utförts vid entreer.
Kabeldragningar för nya dörrpartier har också utförts.

Vecka 33 kommer putsarbeten att fortsätta samt så kommer även återmontering av schiffer att starta.
Detta kan göra att det kan vara svårt att gå via entreer dagtid när trappstegets schiffer monteras och man då får gå via källaren.

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 27 har form och armeringsarbeten utförts på Hus 4,6,7,8,
Kabeldragningar för nya dörrpartier har också utförts.
Gjutning utförs tisdag 7 juli  på Hus 4,6,7,8,

Vecka 28 kommer gjutning utföras samt renovering av sockelhörn vid entreer .

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .
OBS
Nygjutning av entreer på Hus 4 , 6 , 7 , 8 är planerat 0ch kommer utföras tisdag v 28 .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 26 har bilningsarbeten samt borrning för nya dörrpartier utföts. Diverse återfyllning av singel  samt form och armeringsarbeten har utförts. Gjutning utförs fredag 26 juni på Hus 1 , 2 , 3 , 5

Vecka 27 kommer form och armeringsarbeten att pågå. Armerings o formarbeten kommer att pågå på hus 4 , 6 , 7 , 8

Även eldragningar kommer utföras på dessa hus. Borrningar samt bilningsarbeten kommer pågå på övriga Hus.

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .
Detta kommer aviseras i god tid .
Nygjutning av entreer på Hus 4 , 6 , 7 , 8 är planerat till någon dag under v 28 .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg

Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 25 har bilningsarbeten samt borrning för nya dörrpartier fortsatt utförts.
Diverse återfyllning av singel  samt armeringsarbeten har utförts.
Vecka 26 kommer bilningsarbeten, borrningar samt form och armeringsarbeten att pågå.

Armerings o formarbeten kommer att pågå på Hus 1,2,3.
Även eldragningar kommer utföras på Huss 1,2,3.
Borrningar samt bilningsarbeten kommer pågå på övriga Hus.

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .
Detta kommer aviseras i god tid .

Vi kommer även avisera separat när det är dags för nygjutning av era entreer .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en glad midsommar och trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 24 har bilningsarbeten samt demontering av markschiffer fortsatt utförts. Allt schiffer är nu rivet.

Vecka 25 kommer bilningsarbeten, borrningar samt form och armeringsarbeten att pågå. Armerings o formarbeten kommer att pågå på hus 1, 2 & 3 .

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten.
Detta kommer aviseras i god tid.

Vi kommer även avisera separat när det är dags för nygjutning av era entreer.

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 23 har bilningsarbeten samt demontering av markschiffer fortsatt utförts .
Dessa arbeten fortsätter på övriga hus under v 24 .

Vecka 24 kommer även borrningar samt som form och armeringsarbeten att starta på Hus 1 , 2 , 3.

När väggschiffer återmonteras kommer porttelefonerna att plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .

Vi kommer även avisera separat när det är dags för nygjutning av era entreer .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Trevlig helg

Med vänlig hälsning

Johan Forsström


Veckorbrev 22

Under vecka 22 har den sista väggschiffren nedmonterats på Hus 7 . Markschiffer har börjat bortmonterats och bilning av betong har påbörjats på Hus 1 , 2 och 3 .

Dessa arbeten fortsätter på övriga hus under v 23.

I mitten och slutet av v 23 kommer även vissa formarbeten att starta på Hus 1 .

Som ni säkert uppmärksammat har även porttelefoner återmonterats nu .

När väggschiffer återmonteras kommer dessa plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .

Vi kommer även avisera separat när det är dags för nygjutning av era entreer .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Trevlig helg

Med vänlig hälsning

Johan Forsström


Veckobrev 21

Demontering av väggsten har fortsatt nedmonterats denna vecka och kommer fortsätta även under v 22 .

Olyckligtvis har det monterats ned för många port/kodlås i era entréer .

Vi beklagar detta och kommer snarast återmontera dessa på tillfälliga plyfaskivor som sedan kommer sitta under hela entreprenaden .

Vi kommer meddela er i god tid innan er entréplatta kommer bilas ned och omgjutas så ni kan planera för dessa arbeten då passagen i entrén kommer bli begränsad och källargång kan behöva användas då entrén kan behöva hållas stängd .

Önskar er alla en trevlig helg

Med vänlig hälsning

Johan Forsström, Tepac


Veckobrev 20

Som ni säkert märkt har vi denna vecka startat med renoveringen av era entréportar .

Takarmaturer samt sten har nedmonterats på Hus 1 , Hus 2 och Hus 3 denna vecka .

Dessa arbeten fortsätter även nästa vecka på övriga hus.

Nytt infobrev kommer ut nästa fredag igen .

Önskar alla en trevlig helg .

Med vänlig hälsning

Johan Forsström
Tepac Entreprenad

Fortsatt arbete med värmesystemet

Värmex kommer att fortsätta arbetet med värmesystemet från och med nästa vecka.

Det som görs nu är att samtliga ventiler på elementen ska bytas ut. När samtliga ventiler är bytta så kommer värmesystemet att luftas och justeras in.

Efter att detta är gjort kommer termostat att installeras på ventilerna.

Det är viktigt att Värmex och deras underentreprenör får tillgång till din lägenhet vid dessa tillfällen.

Arbetet påbörjas i port 48 måndagen den 17 augusti och planen är att 2 portar per dag utförs i första skedet (ventilbytet) som beräknas ta ca 3 veckor.

Se avisering i din brevlåda för specifik Coronainformation, på aviseringen finns kontaktuppgifter för att kunna informera entreprenören om du exempelvis är sjuk eller om speciell skyddsutrustning behövs för att utföra arbete hos dig.

Ombyggnation cykelrum hus 3

Den 25 juni kommer cykelrummet (märkt 3:22) att byggas om med nya cykelställsanordningar. Eftersom rummet är litet behövs det en annan form av förvaring av cyklar i cykelrummet.

Detta betyder att senast den 21 juni behöver cykelrummet vara tömt.

Under tiden för arbetet kan cyklarna istället parkeras i barnvagnsrummet bredvid.

Cyklar som inte tas omhand kommer att omhändertas. Likt övrig cykelrensning i föreningen.

Boendemeddelande Juni

Arbeten i sommar
Under sommaren kommer två byggarbeten ske.
Det ena är det arbete som Tepac utför vid portarna. Nytt insteg ska gjutas samt stenskivorna återmonteras. Utöver det kommer även nya portar. Målet är att instegen ska få rätt höjd samt ha rätt lutning.
Medans insteget är borttaget kommer det att finnas en spång vid porten så att det går att gå in och ut.

Efter ett missförstånd i början av arbetet demonterades tyvärr samtliga porttelefoner, dessa är nu återmonterade och fungerar som vanligt.
När återmontaget av stenskivorna sker kommer porttelefonen att demonteras. Då kommer boende få använda sin Iloq-nyckel i porten istället alternativt använda taggen via sidodörren till källaren.

Det andra arbetet är värmeinjusteringen som Värmex utför. Det kommer att börja nere i källarna under juni. I vissa fall kommer de behöva komma in i källarförråd och andra hyrda förråd, för de som är aktuella kommer Värmex att avisera tillträde i förväg.

I månadsskiftet augusti/september kommer bytet av ventiler och termostat att ske i lägenheterna. Detta är en nödvändig åtgärd, om läget fortfarande kräver det kommer Värmex bära skyddsutrustning vid arbete i lägenheterna.
Utöver själva bytet kommer tillträde även behövas i samband med själva slutjusteringen.

Föreningsstämman
Stämman blev av som planerat med poströstning. Robin Hessling är nyinvald suppleant i styrelsen i övrigt har styrelsen samma sammansättning som tidigare. Håkan Hilmersson är ny föreningsvald revisor och Rose-Marie Ottosson revisorssuppleant. Utöver det sitter Sonja Berggren och Rigmor Thorhard kvar i valberedningen.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt (undantaget hjälpmedel).
Saker som förvaras i trapphusen kommer från nu att omhändertas i samband med brandskyddskontrollerna istället för att som tidigare lappas med uppmaningen att ta bort dem.

Utbyte av tvättmaskiner

Den 16 juni kommer tvättstugans 6 maskiner att bytas ut mot nya eftersom de gamla börjar gå sönder och drar på sig höga servicekostnader.

Arbetet kommer att pågå under förmiddagen och det går att använda tvättstugan som vanligt igen kl 13:30. Under tiden arbetet pågår kommer det inte gå att tvätta i tvättstugan.

Radonmätning

Under vintern utfördes radonmätning i kvarteret.

Mätvärdena har varit mellan 30 – 80 Bq/m3 på samtliga mätta ställen.

Gränsvärdet är 200 Bq/m3.

Radonmätningen är således godkänd.

Boendemeddelande Maj

Förändringar i planeringen
Den senaste tiden har styrelsen fått ställa om mycket av sin planering för föreningen. Det är några få saker som fortfarande kommer att få vara kvar i planeringen men de saker som samlar många och sker i boendes lägenheter har vi försökt att prioritera bort.

  • Städdagen i början av maj hoppar vi i år över och låter HSB Mark göra mer av det som behövs istället.
  • Service av de nya fönstren som var planerat i slutet på mars är uppskjutet till senare.
  • Husen fyller i år 50 år, vi hade tänkt att ha en 50-års fest i juni men den får också bli av senare.
  • Efter att vi bytte fönster var tanken att vi skulle justera värmen för att optimera systemet och alla skulle få behaglig temperatur i sina lägenheter.
    Detta arbete kommer att fortgå, det som behöver göras i lägenheterna skjuts till september samt att det som kan göras utanför lägenheterna kommer att påbörjas till sommaren.
    Det är flera som klagar över låg temperatur i lägenheterna, av den anledningen vill vi inte skjuta detta arbete ett år framåt.
  • Insteg och portar kommer att renoveras som planerat under sommaren med start under maj. Det mest arbete sker utomhus samt att det finns alternativ väg ut via källaren.

Föreningsstämman
Den 19 maj blir föreningsstämman som planerat, men möjligheten till att poströsta kommer att finnas. Handlingar för poströstning kommer att komma ut i samband med att årshandlingarna för stämman delas ut i allas brevlådor. Styrelsen och HSB rekommenderar i år alla medlemmar att poströsta för att minska risken för spridning av Coronavirus.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt, det får inte förvaras dörrmattor, blommor, leksaker, barnvagnar eller andra saker där.
Undantaget hjälpmedel, så som rullatorer. Felplacerade föremål kommer att märkas och omhändertas i samband med brandskyddskontroller i portarna.

Saker som förvaras i trapphusen kommer från nu att omhändertas i samband med brandskyddskontrollerna istället för att som tidigare lappas med uppmaningen att ta bort dem.

Tänker du eller renoverar du just nu?
Tänk på att vissa renoveringar måste få styrelsens godkännande, ex. badrum