Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningen mellan de årliga ordinarie föreningsstämmorna.

ORDFÖRANDE
Staffan Törnqvist

VICE ORDFÖRANDE
Marie-Louise Holmlund

SEKRETERARE
Veronica Agnoletto

LEDAMÖTER
Eira Fuchs
Toralf Axelsson
Dejan Vranjes
Daniel Ayarra de la Borbolla (Utsedd av HSB)

Anders Elmgren (suppleant)
Robin Hessling (suppleant)

REVISOR
Anna Ericsson
Rose-Marie Ottosson (suppleant)

VALBEREDNING
Sonja Berggren, sammankallande
Rigmor Thorhard