Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningen mellan de årliga ordinarie föreningsstämmorna.

ORDFÖRANDE
Staffan Törnqvist

VICE ORDFÖRANDE
Marie-Louise Holmlund

SEKRETERARE
Veronica Agnoletto

LEDAMÖTER
Eira Fuchs
Toralf Axelsson
Dejan Vranjes
Lena Lindborg (Utsedd av HSB)

Anders Elmgren (suppleant)
Lena Floser (suppleant)

REVISOR
Susanne Silfverberg
Kenneth Törnblom (suppleant)

VALBEREDNING
Sonja Berggren, sammankallande
Rigmor Thorhard