Frågor & Svar

Här finns återkommande frågor ställda av mäklare inför försäljningar.
Saknar du en fråga är du varmt välkommen att ställa den via mejl till styrelsen@hannarydh.se .

Krävs medlemskap i HSB?
Nej.

Är det några avgiftshöjningar planerade?
Nej, senaste höjningen skedde 1/1-2024.

Har ni några åtaganden för medlemmarna,
– vad det gäller höst/vårstädning? Ja, två helger om året har vi gemensam städning av gården och vår utemiljö.
– snöskottnigen? Nej, snöskottningen sköts av HSB Mark. Föreningen har en snöslunga, som det finns möjlighet efter utbildning frivilligt snöröja parkeringen.
– trappstädning? Nej, trapphusstädningen sköts veckovis av Fastighetsägarna.

Är stammarna bytta?
Nej, föreningen har inte bytt stammarna, enligt våran ”avloppskonsult” är våra stammar i mycket gott skick. På grund av detta planeras inget stambyte i dagsläget.
De vertikala (ej inbyggda) stammarna i källarna är bytta. Funderingar kring relining har diskuterats tidigare men är inte aktuellt än så länge.
När det gäller elstammarna är dessa inte kollektivt bytta i lägenheterna eller fastigheten, nyinstallationer följer givetvis rådande regler och riktlinjer.

Har alla i föreningen balkong som kan ha det? Finns det planer på att bygga?
Alla större lägenheter har balkong i dagsläget, det är ettorna som inte har balkong. Förfrågningar om att bygga balkonger på dessa lägenheter har varit uppe men inte med lagom stort intresse.

Har ni några planer på att bygga lägenheter på vinden om det går?
Nej, det har vi inte.

Hur får jag en ”mäklarbild”?
Ta kontakt med vår ekonomiska förvaltare (HSB Stockholm) som hjälper till med detta.

Vilken adress skickas medlemskapsansökningarna till?
Dessa skickas till den ekonomiska förvaltaren på,
HSB Stockholm
Kund och medlemsservice
112 84 Stockholm

Finns bygglov för balkonger för ettorna?
Nej.