Ekonomisk & administrativ förvaltning

HSB Stockholm logoDen ekonomiska och administrativa förvaltningen sköts av HSB Stockholm.

Exempel på frågor för den ekonomiska och administrativa förvaltaren är, frågor kring din avi/avgift eller skador i din lägenhet.

Vår förvaltare heter Christina Schön.

Allmänna frågor till HSB ställs till HSB Kund och Medlemsservice
Tel: 010-442 11 00