Avgiftshöjning från 1 april 2020

Från och med kvartal 2 kommer årsavgiften för bostadsrättsinnehavarna att höjas med 2%.

Det innebär en höjning på mellan 60 – 100 kr per månad beroende på storlek på lägenhet.

Höjningen görs för att möta upp de kostnadshöjningar som kontinuerligt sker från föreningens leverantörer. Vi har under många år undvikit höjningar på grund av rådande ränteläge samt kostnads- och energibesparande investeringar.

Som tillägg till denna avgiftshöjning vill vi även passa på att avisera en avgiftssänkning på TV, bredband och telefoni. Denna kommer att gälla från och med 1 oktober 2020.

Avgiften förändras från 257 kr per månad till 219 kr per månad. Detta beror på att styrelsen valt att teckna om avtalet. Inga förändringar i kanalpaket eller hastighet på bredbandet kommer att ske.

Avgiften för bredband och telefoni för hyresgästerna kommer vara oförändrad.

Påminnelse! Utdelning av parkeringstillstånd & återlämning av radonpuckar

Har du missat att hämta ut parkeringstillståndet för 2020?
Nedan är sista tillfället att göra detta. 

Dessutom vill vi denna gång även ha tillbaka de radonmätningspuckar som drygt hälften av alla lägenhetsinnehavare haft i sin lägenhet sedan november. 

Detta gör du som vanligt i föreningslokalen vid port 48 (ingång från kortsidan) 

Du behöver inte återlämna ditt gamla tillstånd.

Onsdagen den 5/2 kl 18:00-20:00

Missar du detta tillfälle finns tillstånd att hämta ut i anslutning till styrelsens styrelsemöten en gång i månaden, mejla styrelsen@hannarydh.se eller ring på föreningstelefonen för föranmälan och information om datum.

Motionera inför stämman

Den som vill motionera något inför stämman den 19 maj (kallelse kommer senare enligt stadgarna) behöver göra detta senast den sista februari 2020.

För hjälp med motioner besöks HSBs hemsida där du kan få stöd.

Även styrelsen i föreningen kan hjälpa till vid behov.

Utdelning av parkeringstillstånd & återlämning av radonpuckar

Nu är det åter igen dags att hämta ut ditt nya parkeringstillstånd för 2020. 

Dessutom vill vi denna gång även ha tillbaka de radonmätningspuckar som drygt hälften av alla lägenhetsinnehavare haft i sin lägenhet sedan november. 

Detta gör du som vanligt i föreningslokalen vid port 48 (ingång från kortsidan) 

I år behöver du inte återlämna ditt gamla tillstånd.
 

Tisdagen den 21/1 kl 18:00-20:00
Torsdagen den 23/1 kl 18:0020:00
Söndagen den 26/1 kl 16:00-18:00 

Missar du dessa tillfällen finns tillstånd att hämta ut i anslutning till styrelsens styrelsemöten en gång i månaden, mejla styrelsen@hannarydh.se eller ring på föreningstelefonen för föranmälan och information om datum. 

Boendemeddelande December

Styrelsen i Brf. Långpannan önskar alla boende en riktigt God Jul och Gott nytt år. 

I samband med att säsongen för tända ljus är kommen vill vi passa på att påminna samtliga boende att kontrollera sina brandvarnare så att de fungerar. 

Vi rekommenderar också att alla utöver brandvarnare även har en brandsläckare och brandfilt hemma.

Värmen i lägenheterna
Den senaste tiden har vi tyvärr haft problem med att få till värmen i alla lägenheter. Både ett drag i ventilerna samt att elementen inte orkade hålla temperaturen uppe.
Detta är delvis åtgärdat nu, ventilationen i huset är justerad till normalflöde. Detta bör ge 1 – 2 grader varmare i lägenheterna samt att draget i fönsterventilerna borde vara mindre.
Under våren kommer justering och rengöring av värmesystemet att göras, detta för att effektivisera systemet och förhoppningsvis sänka energiåtgången. 

Parkeringstillstånd
Under januari kommer nya parkeringstillstånd att delas ut. Detta kommer att aviseras separat i portarna. Det är ditt eget ansvar att hämta ut ditt parkeringstillstånd innan det gamla går ut. 

Rökning
Vi får ganska ofta klagomål på röklukt i trapphus och som drar in via ventilation och balkonger. Detta är en svår fråga att lösa. Men vi önskar att de som röker inte gör det i direkt anslutning till portarna eller så att rök drar in via ventiler i fönster och balkonger.
Det är dessutom enligt lag (från 1/7-19) förbjudet att röka på eller i anslutning till lekplatsen som finns på gården. 

Tänker du eller renoverar du just nu?                                                                            
Tänk på att vissa renoveringar måste få styrelsens godkännande, ex. badrum.

Värme

I oktober och november fick vi många felanmälningar om att det var kallt i lägenheterna.

Redan när vi avslutade arbetet med utbytet av fönster så har styrelsen arbetat med arbetet att justera värmesystemet. Detta genom att göra rent elementen invändigt samt byta ut termostater. Allt detta för att kunna justera in värmesystemet optimalt för föreningens behov.

Som ett första steg gick vi igenom ventilationen så att den är som den ska, efter lite justering av ventilationen är på den nivå den ska vara på. Det betyder att den drar ut mindre luft än tidigare då den tidigare felaktigt varit inställd på maxfart.

Detta har förhoppningsvis sänkt kalldraget i ventilerna ovanför fönstren samt ökat temperaturen i lägenheterna med 1-1,5 grad.

Detta arbete gjordes för 2 veckor sedan och har resulterat i goda resultat.

Tyvärr har justeringen i hus 3 (port 14-18) inte gjorts förrns denna vecka, detta på grund av att låset upp på taket var trasigt och behövde lagas innan ventilationsfirman kunde komma åt fläkten på taket.

Radonmätning

Mätning av radon måste utföras i ett antal lägenheter i bostadsrättsföreningen varav din lägenhet har blivit uttagen (lägenheter på markplan och vissa på plan 2 och 3). 

Dosorna (st) som mäter radonhalten, ska vara utplacerade under minst 2 månader.  

Och mätningen ska utföras under perioden 1 oktober till 30 april. 

INSTRUKTION  

  • Dosorna ska placeras i sovrum och i vardagsrum.  
  • Hängande från tak eller liggande på ett bord.  
  • Minst 25 cm från golv, tak eller vägg.  
  • Minst 1,5 meter från tilluftsdon, ytterdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla. 
  • Minst 0,5 meter från frånluftsdon. 
  • Dosorna ska helst inte flyttas under perioden. 

Utplacering och information kommer att ske genom styrelsens försorg. De kommer även att plocka in dosorna under januari månad. 

Var vänlig kontakta styrelsen på tel 070-144 36 33 eller mejl styrelsen@hannarydh.se för att komma överens om tid när dosorna kan levereras.  

Svala lägenheter

Vi är medvetna om att det varit svalt i lägenheterna på vissa ställen den senaste tiden.

Precis i temperaturomställningen under hösten är svårast att hålla varm då temperaturen varierar väldigt mycket, från några minusgrader till 10-15 grader varmt på dagarna.

Vi har under veckan höjt uttemperaturen till elementen 3 grader.

Vi hoppas att detta ska räcka fram till dess att värmejusteringar på element och ventilation kan göras av fackman som vi hoppas ska fixa de bekymmer vi har med temperaturen.

Höststädning, 27/10

Nu är det dags för föreningens höststädning 

Vi träffas på gården kl 10.00 – 14.00, söndagen den 27 oktober. 

Föreningen bjuder som vanligt på lunch till alla som hjälper till och städar. 

I samband med höststädningen kommer alla trapphus och källarutrymmen att tömmas på saker som inte är på avsedd plats. Så har du ex. saker utanför ditt källarförråd eller i trapphuset så som blommor, mattor, prydnader m.fl. kommer dessa saker att slängas under höststädningen. 

Kom även ihåg att märka din cykel och ta in cykeln under vintern.  

Välkommen!
Styrelsen Brf. Långpannan

Husmöte

Alla boende på Hanna Rydhs gata inbjuds till husmöte. 

Under husmötet informerar styrelsen om vad som är aktuellt just nu. Det kommer även finnas tid till att ställa frågor.  

Kan du inte delta den tiden gällande ditt hus är du självklart välkommen på det andra datumet. 

Plats: Lokalen vid port 48 ingång från kortsidan 

Tid: 15 oktober kl. 18:30  –   Hus 1  4 (port 2 – 24) 

       17 oktober kl. 18:30  –   Hus 5  8 (port 26 – 48) 

Skulle det bli fullt blir det en till dragning kl 19:30 samma kväll. 

Välkommen!
Styrelsen Brf. Långpannan