Boendemeddelande november

Avgiftshöjning
Från och med den 1 januari 2024 höjs avgiften för bostadsrätterna med 4,5%.
Orsaken till höjningen är dels det nya ränteläget samt för att täcka upp marknadens höjningar av köpta tjänster.

Fett i avloppet
Fett hör inte hemma i avloppet. Avlägsna istället fettet från din stekpanna med hushållspapper och kasta det i matavfallspåsen.

Kontrollera brandvarnaren!
Nu är det snart dags för säsongen med levande ljus. Passa på att kontrollera din brandvarnare så att den fungerar. Tänk på att inte lämna levande ljus obevakade.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt (undantaget hjälpmedel).
Saker som förvaras i trapphusen kommer att omhändertas i samband med brandskyddskontrollerna istället för att som tidigare lappas med uppmaningen att ta bort dem.