Värme och varmvattenavstängning

den 2022-12-06  Kl: 09:00-16:00

På uppdrag av brf Långpannan utför vi byte av en värmeväxlare i föreningens undercentral.

I samband med detta byte måste vi stänga av värme och varmvattenförsörjningen den 6 december mellan kl 09:00-16:00.

Arbetet kan gå fortare än aviserad tid och då kommer värme och varmvatten tillbaka tidigare.

Lämna inga kranar öppna om vattnet är avstängt.

Mvh Tony Johnsson
Klimatrör AB
tony@klimatror.se