Elbilsladdning

Elbilsladdning sker till självkostnadspris. De avgifter som tas ut är baserade på de merkostnader som föreningen har för att tillhandahålla laddplatserna inklusive underhåll och avskrivning.

Laddplatserna är inte till för långtidsparkering, om du parkerar utan behov av laddning hänvisas du istället till någon av de ordinarie parkeringsplatserna i föreningen.
Likt övriga platser på parkeringen råder flytande parkering vid laddstolparna, dock är det bara laddfordon (med speciellt parkeringstillstånd) som får parkera vid dem (se skyltning).

Systemet kommer att dimensioneras för en minimikapacitet på 2 kwh / laddpunkt. Det är osannolikt att alla behöver maxkapacitet konstant därav görs bedömningen att kapaciteten räcker. Systemet är smart och fördelar tillgänglig kapacitet mellan laddstolparna. Möjlig kapacitet kommer att vara 22 kwh / laddpunkt beroende på vad din bil har möjlighet att ta emot.

Tanken är att systemet ska byggas ut efter behov, men i väntan på utbyggnad kan det finnas perioder då det är trängre vid laddstolparna. Därför är det viktigt att inte låsa upp dessa platser när du inte är i behov av laddning.

Avgift

Föreningen har 2 avgifter som tas ut för laddstolpar. Först en fast avgift som täcker föreningens extra kostnader för drift och underhåll av laddstolparna. Den andra är den verkliga förbrukningen baserat på din laddning (spotprisbaserad el inkluderat miljömärkning (EKO-energy, förnybar energi), elcertifikat, elnätskostnader, energiskatt och moms).

  • Den fasta månadsavgiften är för närarande 50 kr.
  • Avgift för verklig förbrukning är baserad på föreningens kostnader hos el-leverantör och distrubutör, för närvarande ungefär 1,50 kr/kwh.
  • Tillkommande engångskostnad är 200 kr för inloggningsbrickan.

Debitering av den fasta avgiften sker för innevarande månad, förbrukningsdebiteringen debiteras med upp till 6 månaders eftersläp på grund av att ordinarie avisering sker kvartalsvis.
Avgifterna och principerna för avgifterna kan komma att förändras. Uppsägningstid 3 månader.

Är du intresserad? Skicka en intresseanmälan till styrelsen@hannarydh.se

Är du i behov av laddning nu? Klicka här för att beställa.