Renovering

På denna sida kan du hitta information vad som gäller vid renoveringar i föreningen.
Kom ihåg att du är själv ansvarig för alla dina renoveringar samt även renoveringar som tidigare ägare har gjort.
Kom alltid ihåg att kolla i stadgarna, där hittar du information om vad du som bostadsrättsinnehavare är underhållsansvarig för.

Element
Elementen i lägenheten tillhör föreningen och är en fast installation som inte får bytas ut utan styrelsens medgivande.
Vid våtrumsrenovering godkänner inte föreningen vattenburen golvvärme. Dock får i regel elementet i badrummet bytas ut mot en vattenburen handdukstork (som går på värmeslingan och inte på varmvattnet) istället för elementet. Dock får watt styrkan inte ändras på elementet/handdukstorken.
Värmesystemet är känsligt och om man ändrar flödet i elementet finns risk för att balansen i värmesystemet blir fel och gör att andra element blir kalla då för mycket varmvatten går genom ett annat.
Justeringar och inställningar i systemet får endast göras av VVS-hantverkare beställda av föreningen.

Inglasning
I föreningen har vi byggnadslov på Lumons inglasningar. Inga andra inglasningar är godkända. För installation av inglasning behöver du styrelsens godkännande samt skriva på en ansvarsförbindelse om underhållsansvar för inglasningen. När detta är utfört kan du beställa en inglasning av samma typ som redan är installerad på andra balkonger via företaget Lumon.

Byggsäckar på gården
Storsäckar i gatumiljön gör det svårt att ta sig fram, inte minst för personer med rörelse- eller synnedsättning. Även renhållnings- och snöröjningsmaskiner får problem. Ofta slängs även hushållssopor i byggsäckar vilket drar till sig råttor och andra skadedjur. Säckarna kan också bidra till nedskräpning från folk som går förbi. Du som renoverar har ansvar att se till att det hålls rent och snyggt i anslutning till fastigheten och din byggsäck.

Den som köper en säck ansvarar för att beställa hämtning av säcken/säckarna, och att ytan ser ren och prydlig ut även efter hämtning. Ditt namn och lägenhetsnummer ska finnas synligt på säckarna. Säcken får inte placeras hindrande på gångbanan.

Utöver detta har föreningen som regel att säckarna får förvaras höst 2 dagar på gården.