Trivselregler

Vad du behöver tänka på för allas trivsel och trevnad!
Att vara medlem i en bostadsrätts förening är inte bara ett sätt att bo, utan ett sätt att leva. Det innebär att äga husen och utemiljön och att tillsammans ansvara för skötsel, ekonomi och underhåll av fastigheterna och gården. Du äger inte din lägenhet utan du äger en andel av föreningen.

Hälsa på varandra på gården. Det får dessutom ovälkomna gäster att känna sig ”uppmärksammade”.

Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Vid renovering försök att förlägga arbetet på vardagar och inte senare än kl. 19 samt på helger mellan kl. 11-17 dessutom undvika arbete vid storhelger.

Hushållssopor slängs i avsedda behållare på parkeringen (vid Mickelbergsvägen), på samma plats finns även kärl för sortering av matavfall och returpapper. Grovsopor slängs i grovsoprummet på parkeringen (vid Fredrika Bremers gata) där finns kärl för blandavfall, elektronik och batterier. Skrymmande- och farligt avfall kör du själv till återvinningscentralen (i Sätra industriområde) det gäller även avfall du får när du renoverar din lägenhet (renoveringsavfall skall förvaras i byggavfallssäckar (märkta med namn och lägenhetsnummer) och får stå på gården i maximalt 2 dygn).

Använd gärna piskställningarna på gården och skaka exempelvis inte dina mattor från balkongen.

För att sänka föreningens värmekostnader och hålla gårdens djur ute, så hjälp gärna till att hålla portar och dörrar till källare stängda och se till att de går i lås efter dig. Stäng gärna öppna dörrar.

Om något skulle hända är trapphuset är din utrymningsväg. Av brandsäkerhetsskäl får därför inget förvaras i trapphuset, till exempel barnvagnar, cyklar, blommor och mattor.

Det är tillåtet att röka utomhus, men rök inte i anslutning till portarna. Kom dessutom ihåg att inte kasta ut fimpar från balkongen, genom fönster eller på marken där du står. Ta hand om dem och kasta dem väl släckta i soporna.

På gården finns det gemensamma grillplatser, använd gärna dessa. Det är inte tillåtet av brandsäkerhetsskäl att grilla (med eld) på balkongen. Förvara inte brandfarliga föremål i värme eller direkt solljus.

För att inte plåtarna på balkongräcket ska slitas mer än normalt är det inte tillåtet att ha blomlådor på utsidan av balkongräcket, det är inte heller tillåtet att ha kattrappor eller liknande på utsidan av balkongen.

Det är godkänt att stanna bilen 5 minuter för av-/pålastning på gården, men det är inte godkänt att parkera. Sänk hastigheten för våra barns skull. Stäng bommarna både när du kör in och ut.

När du tvättat klart städa av maskinerna du använt. Om den som bokat en tid inte börjat tvätta inom 30 minuter är tiden förverkad och för övertas av annan. På lördagar & söndagar är första och sista tiden inställda. Tänk på ljudvolymen i tvättstugan så att tvättstugans närmaste grannar inte störs. Användning av tvättstugan sker på egen risk.

Alla är varmt välkomna på föreningens städdagar vår och höst samt årsstämman i maj/juni.

Brf. Långpannans styrelse och Föreningsstämma vädjar till alla att respekterar och försöker följa dessa trivselregler för allas trevnad.

Senast uppdaterad 2017-06-23 Godkänd på årsmöte 2019-05-01