Balkongpolicy

I Brf. Långpannan gäller följande för våra balkonger. 

Balkongväggarna och golv får inte målas om i andra kulörer än original, detta beror på att kulören är fastställd enligt bygglovet. 

Teglet på balkongen får inte behandlas eller målas. Teglet tvättas med såpa och vatten. 

Golvet får inte behandlas med någon annan färg än den som är. Om du exempelvis vill ha trall på balkongen ska det ske så att det är en luftspalt under trallen så att golvet är fritt och lätt kan lufttorka.
Dessutom behöver du minst 2 gånger per år lyfta upp din trall och städa under den.
Matta på balkonggolvet är inte tillåtet om det finns risk för att den blir blöt och där med försvårar upptorkningen för betongplattan. 

Du får heller inte belägga golv eller väggar med något annat ytskick än original (målad betong), som till exempel kakel, klinker eller tapet. 

På den nedersta balkongen finns ett tätskickt uppfällt från golvet upp ca 20 cm på väggen. Detta är till för att vatten inte ska tränga in i konstruktionen under balkongen. Det är inte tillåtet att göra hål i detta tätskickt, den som ändå gör detta ansvarar för ev. skador det kan medföra på fastigheten. 

Inglasning av balkongen är godkänt. Dock endast från föreningens leverantör, Svenska Lumon AB. Se kontaktuppgifter på föreningens hemsida.
Anledningen till att föreningen bara godkänner en leverantör är för att föreningen behöver söka bygglov för inglasningar. Lumon upprätthåller vår bygglovsansökan enligt de regelverk som finns. De vet också exakt vilken typ av inglasning som får sättas upp på våra balkonger då vi vill ha en enhetlig stil på husen. 

Blomlådor på balkongen är tillåtet. Dock inte på utsidan av räcket. Detta på grund av att lådorna och hängande blommor i längden skadar lackeringen och färgen på räcket. Men dessutom också av säkerhetsrisken då en blomlåda kan falla ner, detta gäller alla våningsplan och även franska balkonger. 

Paraboler på balkongen är tillåtet. Dock ska de sitta ordentligt förankrat på insidan av balkongen med en extra säkerhetsvajer som tar bort risken att parabolen faller ner på utsidan av räcket om den skulle släppa från infästningen. 

Elinstallationer på balkongen är tillåtet. Dessa ska utföras av en behörig elektriker, alltid vara jordade och vara kopplade till jordfelsbrytare. Tänk på att balkongen är utomhus även om du har inglasning, det betyder att de saker du har på balkongen ska vara klassade för utomhusbruk.

På vinterhalvåret behöver balkongen skottas från snö. Tänk på att ingen ska få snön på sig när du skottar. Se till att ha någon på marken som kollar att ingen får snön på sig. 

Godkända färger på balkongen
Färg golv: StoCryl BF 100 RAL 7030
Färg väggar & tak: StoCryl V 100 0502-Y
Teglväggen får inte målas.

Behöver du kompletteringsmåla efter en skada eller liknande? Föreningen har en viss mängd färg i rätt kulör och typ. Hör av dig så kan du få ta del av den.