Våtrumsrenovering

Denna sida är till för dig som planerar eller håller på att renovera ditt våtrum/badrum.

När det gäller vattenskador täcker föreningens försäkring för kostnaden att riva ut badrummet och torka upp det. Eftersom föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring hjälper våran förvaltare på HSB dig att anmäla skadan till förenings försäkringsbolag.

Vid val av entreprenör för att riva och torka ur badrummet är detta något som föreningen väljer via någon av våra förvaltare.

När upptorkningen är klar kan din entreprenör ta över. Det är du själv som ansvarar för att ta in och upphandla detta. Vill du ha hjälp med rådgivning kan du få tips från Fastighetsägarna eller HSB (se telefonnummer i porten). Föreningens krav på entreprenören är att den ska göra jobbet fackmannamässigt samt vara våtrumscertifierad (Säker Vatten och BKR).

Här kan du se om ditt tänkta företag är godkänt och har de certifikat och godkännande som krävs av föreningen och försäkringsbolagen.
Byggkeramikrådet (BKR): https://www.bkr.se/medlemsforetag/
Säker Vatten: https://www.sakervatten.se/

När det gäller fasta installationer så som element och rördragningar är det något som tillhör fastigheten. Dessa får inte tas bort. Omdragning av matarledningar från vertikalstam är godkänt samt utbyte av elementet till ett nytt (då på samma watt) alternativt en handdukstork. Föreningen godkänner inte att trycksatta rör placeras eller gjuts in i vägg, tak eller golv.

För dig som bara vill renovera men inte har en vattenskada finns möjligheten till att få ett renoveringsbidrag på 10.000 kr där föreningen har 4 krav som måste uppfyllas för att utbetalning ska ske.
1: Du anlitar en firma som är våtrumscertifierad enligt Boverkets byggregler, certifikat bifogas (Säker Vatten samt BKR).
2: Ritningen på hur den nya avloppsbrunnen och stickledningen skall placeras skall skickas in till styrelsen och godkännas.
3: När avloppsbrunnen, groda och stickledningen är bytt, ska arbetet fotas innan igengjutning. Fotot skickas till Styrelsen (styrelsen@hannarydh.se) för godkännande innan igengjutning.
4: Entreprenören skickar fakturan direkt till BRF Långpannan.

Nedan finns ett formulär du kan fylla i och skicka till styrelsen för godkännande (innan byggstart) samt handläggning av bidraget. Ansökan skickas via mejl till styrelsen@hannarydh.se , i formuläret ser du vad du behöver göra samt vilka uppgifter föreningen önskar.

Här ansöker du om badrum/våtrumsrenovering direkt online.

För dig som vill ansöka på papper

Ansökan om renovering av badrum/våtrum.