GDPR

HSB Brf. Långpannan i Stockholm har en medlemsförteckning på de som är medlemmar. Detta i enlighet med Bostadsrättslagen.

Önskas utdrag på sina personuppgifter i enlighet med GDPR kontaktas styrelsen per mejl, styrelsen@hannarydh.se .

Den som är personuppgiftsansvarig i föreningen är styrelsens ordförande, kontaktas per mejl staffan.tornqvist@hannarydh.se