Praktiska tips för att förebygga vattenskador

Här kommer några praktiska tips för att förebygga vattenskador i kök

Diskbänkskåpet

 • Placera ett golvskydd under skåpet som då leder fram eventuellt vatten i ett utlopp under sockeln.
 • Placera en bänkskåpsinsats i skåpet och täta alla rörgenomföringar med hjälp av en tätningssats.
 • Säkerställ att det finns översvämningsskydd och läckagebrytare.

Diskmaskinen
Under diskmaskinen ska du lägga ett skydd som leder fram vatten vid eventuellt läckage.

Kyl och Frys
Under vitvarorna ska det ligga ett kondensskydd som kan samla upp och leda fram vatten. Det finns även varianter som är anpassade för att både kyl och frys ska få plats på samma skydd.

Vattenlarm
Att installera ett läckagelarm är ett mycket bra komplement till dessa produkter.

Här kommer några praktiska tips för att förebygga vattenskador i våtutrymme:

 • Det är viktigt att golvbrunnar i bad- och duschrum rengörs och kontrolleras minst två gånger per år. Det är ett enkelt arbete som man kan utföra själv. Plast eller gummihandskar är att föredra och du kommer långt med en skruvmejsel.
 • Är brunnen placerad under badkaret måste badkarsfronten tas bort. Är det inmurat finns det oftast ett frontgaller som måste lossas.
 • Ta loss golvbrunnens sil, vissa modeller är fastskruvade.
 • Rengör från slam och håravfall noga, så att brunnen blir riktigt ren.
 • Ofta är golvmattan fäst mot golvbrunnen enbart med en klämring. Med åren förlorar klämringen sin spänning och vatten kan tränga in under mattan och ut i bjälklaget. Läckage vid golvbrunn står för hälften av alla skador i golv. Se till att klämringen sluter tätt runt avloppet. Håll rent kring avlopp och golvbrunn för att hindra att vatten samlas.
 • Kontrollera att golvet har rätt lutning mot golvbrunnen. Det ska vara minst en centimeter per meter.
 • Se till att tvättmaskinens avloppsslang är fast ansluten annars kan den vid tryckslag lossna.
 • Det kan tyckas självklart att inte täcka golvbrunnen med kläder. Men tyvärr inträffar detta emellanåt.
 • Läckande wc stol och/eller kondensbildning kan ställa till stora problem och som i förlängningen kan förorsaka en större vattenskada.
  Vattenskada på grund av kondens ersätts aldrig av försäkringen!

Källa: Fastighetsägarna