E-post

Detta innebär att du som boende på Hanna Rydhs gata 2-48 har möjlighet att få en E-postadress på domänen. OBS! Endast du som bor eller är mantalsskriven på Hanna Rydhs gata har rättighet att använda föreningens E-postadress enligt exemplet nedan.

E-postexempel: förnamn.efternamn@hannarydh.se.

Vill du ansöka om ett konto så skickar du ett mejl till styrelsen på adressen styrelsen@hannarydh.se eller så skickar du ett meddelande i kontaktformuläret på kontaktsidan.

Om du är inaktiv på ditt mejlkonto finns det risk att det tas bort efter 3 månader.

Webmail ingår. Du kan kolla din mejl överallt!
webmail.hannarydh.se

Inställningar:
Användarnamn: Din epostadress

IMAP-server: imap.hannarydh.se
Säkerhetstyp: ingen
Port: 143

POP-server (om du ej använder IMAP ovan): pop3.hannaryd.se
Säkerhetstyp: ingen
Port: 110

SMTP-server: smtp.hannarydh.se
Säkerhetstyp: ingen
Port: 587 eller 25
Autensiering krävs, använd din epost och lösenord som inloggningsuppgifter.