Information om byggsäckar

Tänkte du eller firman du anlitar använda byggsäckar för att forsla bort skräp och byggmaterial? Då är det några saker som är viktiga att tänka på.

Byggsäckar får inte ställas ut på gångbanan. Där innebär de stora problem och risker för rörelsehindrade, synskadade, städning och många andra. Säckar lockar även till sig skadedjur som sedan har nära till fastigheten, dessutom kan säcken innebära brandrisk. Så tänk på att:

  • Byggsäckar eller storsäckar kräver alltid polistillstånd när de står på mark som ägs av kommunen.
  • Tillståndet ska vara utfärdat innan du börjar använda platsen och ska omfatta allt du ställer dit och hela den tid platsen används.
  • Det är den som beställt en renovering, städning eller liknande, dvs DU, som är ansvarig för säcken. Att inte ha tillstånd kan innebära brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) vilket alltid medför böter.
  • Om du ställer säckar på gården eller annan mark som tillhör bostadsrättsföreningen behövs inte polistillstånd, men du måste alltid höra med styrelsen först.
  • Märk dina säckar eller inhägnaden tydligt med ditt namn/byggansvarig på plats samt tillståndets ärendenummer.
  • Beställ upphämtning av säcken så snart som möjligt! Flera av de stora leverantörerna (Sortera, BigBag, Åkerisäcken) erbjuder hämtning av storsäckar.
  • Polistillståndet söks enkelt via Polisens hemsida: www.polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

Enligt Stockholm stad gäller följande när du ska ställa ut en säck på offentlig mark:
Placera säcken i en inhägnad på parkeringsyta, inhägnaden ska vara utmärkt med sido- markeringsskärm samt högreflekterande reflex mot körriktningen. Du får inte använda mer än 2 m av körbanan från kantsten samt en maximal yta om 5 x 2 m. Samtliga villkor ovan gäller om inte annat särskilt medgivits av trafikkontoret.

Tack för att du tar ansvar för trivseln i och runt vårt hus!

Mer information på https://www.byggsäck.se/