Andrahansuthyrning

Brf. Långpannan tillämpar de riktlinjer som bland annat HSB och Fastighetsägarna tagit fram. Frågor och ansökan om andrahandsuthyrning görs till HSB Kund och medlemsservice.

För andrahandsuthyrningar tar föreningen ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp för detta. Detta i enlighet med stadgarna, för att täcka de extra kostnader föreningen har för uthyrningen.

Riktlinjer för uthyrning i andra hand

Ansökan om tillstånd till upplåtelse i andra hand

Avtal om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Avtal för inneboende (Källa: Hyresgästföreningen)

Hyresavtal – Inneboende