Bostadsrättstillägg

Föreningen har valt att teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring på Folksam. Detta betyder att du som boende i en bostadsrätt i föreningen inte behöver teckna detta tillägg till din egen hemförsäkring själv.

För närvarande kostar försäkringen 40 kr per månad och debiteras separat på din avi.

Det är bara bostadsrättstillägget föreningen tecknat. Du behöver själv teckna en hemförsäkring.