Frågor inför försäljning

Här finns svar på frågor som är intressanta inför en försäljning.

Uppgifterna på denna sida är uppdaterade.

Antalet lägenheter, 180 st.

Lägenheternas storlek?
1:a, 44,5 kvm
2:a, 62,5 kvm
3:a, 72-73,5 kvm *
4:a, 95,5 kvm
Källa: Ekonomisk plan.
* = lägenheter till höger i portar med treor är 73,5 kvm, med undantaget för port 32 där det är lite större treor till vänster.

Lägenheternas andelstal?
Vänligen kontakta HSB Kund och Medlemsservice för dessa uppgifter.

Byggnadsår, 1970.

Månadsavgift
Se information från HSB, senaste avgiftshöjningen var på 4,5% och gjordes den 1/1-2024.
Avgiftsskillnaderna är olika per plan, högre upp, högre avgift samt för treorna där vissa lägenheter är lite större.
I månadsavgiften ingår värme, varmvatten, tvättstuga och förråd.

Parkeringsplats, kostar i dagsläget 100 kr / månad, till parkeringsplatsen är det kö. Anmälan för köplats görs i formulär på föreningens hemsida och kan göras från kontraktsdagen.

Laddplats, för elfordon finns totalt 27 platser, till dessa är det ingen separat kö utan ordinarie parkeringsplatskö gäller.

TV/bredband/telefoni, kollektiv anslutning för alla tre tjänster, avgift 219 kr/mån.

Gemensamma utrymmen, finns för närvarande tvättstuga, uteplats samt cykel- och barnvagnsförråd.

Förvaltare, ekonomisk och administrativ förvaltare är HSB Stockholm, teknisk förvaltare är Fastighetsägarna.

Överlåtelseavgift, 3,5% av prisbasbeloppet, betalas av säljaren.

Pantförskrivningsavgift, 1,5% av prisbasbeloppet.

Juridisk person, föreningen accepterar inte juridisk person.

Ombyggnationer, se sidan planerat underhåll.

Avgiftshöjningar, eventuella avgiftsförändringar annonseras boende i samband med att kommande års budget fastställs. Från och med den 1 januari 2024 höjs avgiften för bostadsrätterna med 4,5%.

Föreningens skattemässiga status, bostadsrättsföreningen anses vara en äkta bostadsrättsförening.

Energideklaration, finns annonserat i respektive trapphus, se även sidan energideklaration.

Hemförsäkring, tecknas av lägenhetsinnehavaren, men föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg tillsammans med fastighetsförsäkringen. Denna kostar 40 kr/månad och kommer som ett tillägg på månadsaviseringen av avgiften.

Lånevillkor, boende äger minst 10% av lägenheten.

Äger föreningen marken, nej, den upplåts med tomträtt.

Finns 3-fas el i lägenheten, ja det finns 3-fas indraget i lägenheterna, när det gäller el-leverans är det Ellevio som äger elnätet fastigheten är ansluten till, givetvis är det upp till lägenhetsinnehavaren själv att teckna ett eget elavtal med valfri el-producent.

Vad är det för slags uppvärmning av fastigheten, fastigheten värms upp med fjärrvärme.

Övriga förvaltningsfrågor besvaras av HSB Kund och Medlemsservice, frågor utöver detta besvaras av Brf. Långpannans styrelse.