OVK-besiktning v.11-12

Under vecka 11-12 (13-21 mars) kommer OVK besiktning att utföras i alla lägenheter.

Hus 1, port 2-6, den 13/3
Hus 2, port 8-12, den 14/3
Hus 3, port 14-18, den 15/3
Hus 4, port 20-24, den 16/3
Hus 5, port 26-30, gjordes i december
Hus 6, port 32-36,den 17/3
Hus 7, port 38-42, den 20/3
Hus 8, port 44-48, den 21/3