Boendemeddelande juni 2023

Glad sommar!
Önskar Brf. Långpannan


Nu har alla som ansökt om parkeringsplats fått en. De flesta som ansökt efter sista ansökningsdag har även fått sig en plats och kön består just nu av 1-2 personer som inom kort kommer att få en parkeringsplats i samband med att några grannar flyttar. Under sommaren kommer det ske en del grävarbeten kring parkering samt att vi beställt beskärning av de träd som fäller mycket och släpper ifrån sig mycket pollen på våra bilar. Grävarbetena kommer vara på parkeringen vid Mickelbergsvägen det är sly i ändarna av parkeringen ska grävas bort och ersättas med gräsmatta så att sista platsen längst ut går att använda fullt ut. Utöver det kommer även längan vid soptunnorna och bort ut mot fältet att grävas bort från sly med mera. På denna plats är det tänkt att lågväxande buskage ska ersätta det som växer där, dock kommer det inte att planteras denna säsong. Längs de tre husen mot Mickelbergsvägen växer det idag Vresrosor, Vresrosor är en mycket invasiv art som är svår att få bort och växer väldigt snabbt. Dessa kommer samtidigt att grävas bort och ersättas med gräsmatta.

Föreningsstämman
I slutet av maj var föreningsstämman. Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2022 och inga beslut om speciella uppdrag eller liknande skedde. I samband med stämman beslutades det om några förändringar i styrelsen. Daniel Ayarra ny HSB-Ledamot utsågs av HSB samt att Anton Törnqvist valdes till ny suppleant i styrelsen, utöver det valdes Anders Elmgren, tidigare suppleant, till styrelseledamot. Varmt välkomna i era nya uppdrag. Samtidigt lämnar Lena Lindborg sin roll som HSB-Ledamot efter nästan 20 år på något sätt involverad i föreningen. Även Thoralf Axelsson och Robin Hessling lämnade efter flera år sina uppdrag i styrelsen, Tack för alla de år som ni varit med och hjälpt till i styrelsearbetet.

Eldningsförbud
Tänk på att inte grilla om det blir eldningsförbud (på tomtmark) i sommar!
Det är alltid den som tänt som är ansvarig för att elden släcks ordentligt.