Portar veckobrev v42

Under vecka 42 har demontering av gamla portar utförts samt montering av nya entredörrar utförts.
Även kod och porttelefoner har återmonterats.
Komplettering av schiffer har utförts på Port 10 och 18 där det saknats.

Vecka 43 kommer invändiga arbeten på portar att färdigställas med smygar och foder samt viss elektronik.
Vissa arbeten med förbesiktningsarbeten kommer också att utföras.

Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 41 har målning av undertak färdigställts.

Vecka 42 kommer då äntligen era entredörrar.
Vi skall sätta högsta fart med det för att få det klart så fort vi bara kan.
Vi har även blivit lovade att schifferkomplettering skall göras under nästa vecka på dom portar som saknar schiffer.

Nytt infobrev kommer nästa vecka.
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 40 har undertak målats.
Tyvärr inväntar vi försend schiffer för komplettering av vissa portar.

Vecka 41 kommer målning av entretak att slutföras.
Vi hoppas även schiffer som felat kommer hinna färdigställas denna vecka.

Tyvärr måste vi meddela att dom nya entreportarna tyvärr pga ändrat utförande och omarbetning kommer börja monteras först vecka 42.
Vi beklagar naturligtvis detta.

Nytt infobrev kommer nästa vecka.
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 39 har spacklingsarbeten slutförts på entretaken.
Tyvärr inväntar vi försend schiffer för komplettering av vissa portar.
Det har även utförts montering av nya räcken vid era entreer.

Vecka 40 kommer målning av entretak att kunna starta.
Vi hoppas även schiffer som felat kommer hinna färdigställas denna vecka.

Tyvärr måste vi meddela att dom nya entreportarna tyvärr pga ändrat utförande och omarbetning kommer börja monteras först vecka 42 .
Vi beklagar naturligtvis detta .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 37 har återmontering av schiffer fortsatt gjorts på era portar .
Tyvärr inväntar vi försend schiffer för komplettering av vissa portar.
Det har även utförts flexning av tak samt infräsning för ny kabel till dom nya armaturerna som skall monteras.
Detta är nu klart och lagning och spackling av entreernas undertak har startat .

Vecka 38 kommer lagning och spackling av entreer att slutföras.
Förhoppningsvis kommer även viss målning av entretak att kunna starta.

Tyvärr måste vi meddela att dom nya entreportarna tyvärr pga ändrat utförande och omarbetning kommer börja monteras först vecka 42 .
Vi beklagar naturligtvis detta .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 37 har återmontering av schiffer fortsatt gjorts på era portar .
Det har även utförts flexning av tak samt infräsning för ny kabel till dom nya armaturerna som skall monteras.

Vecka 38  kommer komplettering av schiffer fortsätta.
Vi kommer även laga upp kabelspår i undertak på entreer samt spackla undertaken inför kommande nymålning av entretak.

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 36 har återmontering av schiffer fortsatt gjorts på era portar.
Det har även påbörjats flexning av tak samt infräsning för ny kabel till dom nya armaturerna som skall monteras.

Vecka 37 kommer återmontering av schiffer fortsätta.
Detta kan göra att det kan vara svårt att gå via entreer dagtid när trappstegets schiffer monteras och man då får gå via källaren.
Även arbeten med arbeten med flexning av tak samt infräsning för ny kabel till dom nya armaturerna kommer fortsätta under denna vecka .

Nytt infobrev kommer nästa vecka.
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 34 har återmontering av schiffer startat på flera  entereer samt så har dom sista putsajusteringarna gjorts.

Vecka 35 kommer återmontering av schiffer fortsätta.
Detta kan göra att det kan vara svårt att gå via entreer dagtid när trappstegets schiffer monteras och man då får gå via källaren.

Detta kommer aviseras separat vid varje port när det är aktuellt för dessa arbeten.

Nytt infobrev kommer nästa vecka
Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 33 har putsarbeten utförts vid entreer .

Vecka 34 kommer återmontering av schiffer att starta.
Detta kan göra att det kan vara svårt att gå via entreer dagtid när trappstegets schiffer monteras och man då får gå via källaren.
Detta kommer aviseras separat vid varje port när det är aktuellt för dessa arbeten.

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 32 har putsarbeten utförts vid entreer.
Kabeldragningar för nya dörrpartier har också utförts.

Vecka 33 kommer putsarbeten att fortsätta samt så kommer även återmontering av schiffer att starta.
Detta kan göra att det kan vara svårt att gå via entreer dagtid när trappstegets schiffer monteras och man då får gå via källaren.

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 27 har form och armeringsarbeten utförts på Hus 4,6,7,8,
Kabeldragningar för nya dörrpartier har också utförts.
Gjutning utförs tisdag 7 juli  på Hus 4,6,7,8,

Vecka 28 kommer gjutning utföras samt renovering av sockelhörn vid entreer .

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .
OBS
Nygjutning av entreer på Hus 4 , 6 , 7 , 8 är planerat 0ch kommer utföras tisdag v 28 .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 26 har bilningsarbeten samt borrning för nya dörrpartier utföts. Diverse återfyllning av singel  samt form och armeringsarbeten har utförts. Gjutning utförs fredag 26 juni på Hus 1 , 2 , 3 , 5

Vecka 27 kommer form och armeringsarbeten att pågå. Armerings o formarbeten kommer att pågå på hus 4 , 6 , 7 , 8

Även eldragningar kommer utföras på dessa hus. Borrningar samt bilningsarbeten kommer pågå på övriga Hus.

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .
Detta kommer aviseras i god tid .
Nygjutning av entreer på Hus 4 , 6 , 7 , 8 är planerat till någon dag under v 28 .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en trevlig helg

Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 25 har bilningsarbeten samt borrning för nya dörrpartier fortsatt utförts.
Diverse återfyllning av singel  samt armeringsarbeten har utförts.
Vecka 26 kommer bilningsarbeten, borrningar samt form och armeringsarbeten att pågå.

Armerings o formarbeten kommer att pågå på Hus 1,2,3.
Även eldragningar kommer utföras på Huss 1,2,3.
Borrningar samt bilningsarbeten kommer pågå på övriga Hus.

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .
Detta kommer aviseras i god tid .

Vi kommer även avisera separat när det är dags för nygjutning av era entreer .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Önskar alla en glad midsommar och trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 24 har bilningsarbeten samt demontering av markschiffer fortsatt utförts. Allt schiffer är nu rivet.

Vecka 25 kommer bilningsarbeten, borrningar samt form och armeringsarbeten att pågå. Armerings o formarbeten kommer att pågå på hus 1, 2 & 3 .

När väggschiffer återmonteras kommer kodlås plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten.
Detta kommer aviseras i god tid.

Vi kommer även avisera separat när det är dags för nygjutning av era entreer.

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Trevlig helg
Med vänlig hälsning
Johan Forsström


Under vecka 23 har bilningsarbeten samt demontering av markschiffer fortsatt utförts .
Dessa arbeten fortsätter på övriga hus under v 24 .

Vecka 24 kommer även borrningar samt som form och armeringsarbeten att starta på Hus 1 , 2 , 3.

När väggschiffer återmonteras kommer porttelefonerna att plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .

Vi kommer även avisera separat när det är dags för nygjutning av era entreer .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Trevlig helg

Med vänlig hälsning

Johan Forsström


Veckorbrev 22

Under vecka 22 har den sista väggschiffren nedmonterats på Hus 7 . Markschiffer har börjat bortmonterats och bilning av betong har påbörjats på Hus 1 , 2 och 3 .

Dessa arbeten fortsätter på övriga hus under v 23.

I mitten och slutet av v 23 kommer även vissa formarbeten att starta på Hus 1 .

Som ni säkert uppmärksammat har även porttelefoner återmonterats nu .

När väggschiffer återmonteras kommer dessa plockas bort och ersättas med nyckelcylinder under dessa arbeten .

Detta kommer aviseras i god tid .

Vi kommer även avisera separat när det är dags för nygjutning av era entreer .

Nytt infobrev kommer nästa vecka .

Trevlig helg

Med vänlig hälsning

Johan Forsström


Veckobrev 21

Demontering av väggsten har fortsatt nedmonterats denna vecka och kommer fortsätta även under v 22 .

Olyckligtvis har det monterats ned för många port/kodlås i era entréer .

Vi beklagar detta och kommer snarast återmontera dessa på tillfälliga plyfaskivor som sedan kommer sitta under hela entreprenaden .

Vi kommer meddela er i god tid innan er entréplatta kommer bilas ned och omgjutas så ni kan planera för dessa arbeten då passagen i entrén kommer bli begränsad och källargång kan behöva användas då entrén kan behöva hållas stängd .

Önskar er alla en trevlig helg

Med vänlig hälsning

Johan Forsström, Tepac


Veckobrev 20

Som ni säkert märkt har vi denna vecka startat med renoveringen av era entréportar .

Takarmaturer samt sten har nedmonterats på Hus 1 , Hus 2 och Hus 3 denna vecka .

Dessa arbeten fortsätter även nästa vecka på övriga hus.

Nytt infobrev kommer ut nästa fredag igen .

Önskar alla en trevlig helg .

Med vänlig hälsning

Johan Forsström
Tepac Entreprenad