Nytt hållbart elavtal

Från och med 1 oktober har föreningen ett nytt hållbart elavtal med Nordic Green Energy.
All el föreningen köper kommer vara förnybar och komma från sol, vind eller vatten.

EKOenergy

EKOenergys hållbarhetskriterier
All el som säljs märkt med EKOenergy måste vara förnybar och spårbar. Det ska framgå tydligt för konsumenten vilket land och från vilken energikälla elen kommer ifrån samt vilken påverkan energikällan har på klimatet.

Hållbarhet
All el märkt med EKOenergy är förnybar och produktionen ska ta största möjliga hänsyn till djur och natur. Energikällorna får inte vara placerade i skyddade områden såsom nationalparker och naturreservat.

Klimat
En del av de bidrag som kommer in genom EKOenergy-märkt el går till att stimulera vidare investering av förnybar energi i hela världen. Detta görs både genom projekt för att bygga och utveckla förnybara energikällor. Men även att köpa upp utsläppsrätter så att de försvinner från marknaden och inte används för att förorena vårt klimat.

Ursprungsgaranti och spårbarhet
All el märkt med EKOenergy måste vara ursprungsmärkt genom för att garantera att de kommer från förnybara energikällor. Detta görs genom att elproducenter eller elleverantörer köper så kallade ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar som garanterar ursprunget på el.