Boendemeddelande oktober

Avslutning av värme och port projekten
Under oktober kommer både värmeprojektets första del att avslutas. Det som sedan är kvar är att Värmex ska komma tillbaka och göra den slutgilltiga finjusteringen av värmen. Detta sker i samband med att det är kallt ute så att systemet går på full fart, det är då vi kan se om värmen är jämnt spridd mellan lägenheterna. I samband med detta kommer även termostat att monteras.

Port och instegsprojektet har blivit något försenat. Allt skulle vara klart i slutet av september. Men på grund av förseningar i leveranserna på sten till portarna (där de gamla stenarna gått sönder vid demontering) och sena leveranser av portarna kommer detta arbete att fortsätta även under oktober.

Corona
Eftersom Corona pandemin fortsätter, även om det är mindre än i våras så väljer vi att ställa in de mötespunkter som var planerade under hösten.
Detta gäller de två husmöten som var planerade i oktober men också städdagen som även den var planerad i oktober.

Nytt elavtal
Föreningen har tecknat ett nytt miljö- och EKOenergy-märkt elavtal för fastighetselen i föreningen. Med detta avtal kommer all vår el från sol, vind eller vatten.
Mer information finns på hemsidan.

El-bilsladdning
El-bilsladdning är på ingång och kommer att börja installeras inom kort. Till en början kommer 7 platser att förberedas och föreningen har ansökt om bidrag för arbetet hos Naturvårdsverket.
Laddning kommer att ske till självkostnadspris. Hör av dig till styrelsen om det är så att du är intresserad av laddning.

Digitala beställningar på hemsidan
Sedan en tid tillbaka finns möjligheten att beställa ändring av dina uppgifter i porttelefon, beställa ny eller förlustanmäla Iloq-nycklar och taggar digitalt på hemsidan. Dessutom kan du digitalt skicka in din ansökan om du ska renovera ditt badrum.
Beställningarna signeras med BankID för att säkerställa din identitet.
Möjligheten att beställa på papper finns fortfarande kvar.