Utdelning av parkeringstillstånd

Nu är det åter igen dags att förnya ditt nya parkeringstillstånd för 2021.

I år kommer vi lämna P-tillstånden i din brevlåda istället för att dela ut dem, detta på grund av den rådande pandemin.

För att få ditt P-tillstånd i brevlådan behöver du fylla i ett kvittensformulär på föreningens hemsida och signera det med BankID.
Det är bara innehavaren av lägenheten som kan kvittera tillståndet.

Länk till sidan för kvittering

Utdelning av de nya tillstånden kommer att ske i mitten av januari 2021.

Om du inte kan kvittera ditt tillstånd digitalt finns det utskrivna formulär i tvättstugan. Fyll i ett sådant, signera och lämna i föreningsbrevlådan.

Missar du detta tillfälle finns tillstånd att hämta ut i anslutning till styrelsens möten en gång i månaden, mejla styrelsen@hannarydh.se eller ring på föreningstelefonen för föranmälan och information om datum.

Föreningen har fått elbilsladdningsplatser

På dessa platser (se skyltning) får bara elbilar med speciellt elbilstillstånd parkera. Bilar som inte respekterar detta kommer att få parkeringsböter.

För närvarande är tre (3) platser skyltade och reserverade för elbilsladdning, var uppmärksam på skyltning när den förändras i takt med att fler bilar som är i behov av laddning tillkommer. Det går bra att parkera som vanligt på de platser som för närvarande inte är skyltade för elbilsladdning. Elbilsladdningsplatserna finns på parkeringen vid infarten från Hanna Rydhs gata.

Styrelsen brf. Långpannan