Problem med värmen i lägenheter

Det råder just nu problem med värmen i lägenheterna efter montering av de nya termostaterna.
Styrelsen arbetar med problemet och har felanmält detta till Värmex.


Upplever du att din lägenhet är kall eller att dina element är kalla, kontakta styrelsen@hannarydh.se eller styrelsetelefonen för felanmälan.