Boendemeddelande December

Styrelsen i Brf. Långpannan önskar alla boende en riktig God Jul och ett Gott nytt år.

I samband med att säsongen för tända ljus är kommen vill vi passa på att påminna samtliga boende att kontrollera sina brandvarnare så att de fungerar.

Vi rekommenderar också att alla utöver brandvarnare även har en brandsläckare och en brandfilt hemma.

Kom ihåg att släcka de ljus som du tänder.

Avgiftshöjning
Från och med 1 januari 2021 kommer föreningsavgiften för bostadsrätterna att höjas med 1,95 %, detta för att möta upp de ökade kostnaderna som föreningens leverantörer indexreglerar varje år men också för att öka på föreningens sparande med målet att börja amortera på föreningens fastighetslån.

Värmejustering
Nu är det bara ett steg kvar i värmejusteringen, detta är planerat till slutet av januari. Då ska den slutliga finjusteringen göras samt termostater monteras.

Om du nu upplever att något är fel med dina element behöver detta felanmälas till styrelsen. Det skulle vara om dina element fortfarande är kalla eller delvis kalla, att elementen i lägenheten är ojämt varma eller om du hör ett invändigt droppande eller ett starkt flödande ljud i elementet.
Till viss del kan flödesljud höras men det ska inte vara högt.

Vid fel mejla styrelsen styrelsen@hannarydh.se eller ring på föreningstelefonen 070-144 36 33.
Uppge vad du har för fel, ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.

El-bilsladdning
El-bilsladdningen i föreningen är nu färdig för att användas. Är du i behov av laddning kontakta styrelsen.
För att parkera på laddplatserna krävs ett speciellt P-tillstånd, har du inte en laddbil hänvisas du istället till någon av föreningens andra platser.
Laddbilar på laddplatserna har inte fasta platser.