Renoveringen av balkonger och tak är klar

Idag var slutbesiktningen för renoveringen av balkonger och tak med godkänt resultat.

Det finns ett antal slutliga anmärkningar kvar som kommer att åtgärdas under oktober. De boende som behöver lämna tillträde till sina lägenheter för att åtgärda dessa anmärkningar kommer att aviseras av Bernin bygg.

Alla har fått möjlighet att inkomma med ev. anmärkningar på balkongen och de som har hört av sig har vi varit och kollat hos idag. Jag kommer senare att svara alla som hört av sig med vad besiktningsmannen gjorde för bedömning.

Under oktober kommer en instruktion om hur du underhåller och vårdar din balkong. Undrar du över något är det bara att höra av dig mer mejl eller telefon.

Tack alla för att ni stått ut med renoveringen och speciellt er som fick ha byggnadsställning hela sommaren.
/Staffan