Driftstörningar i sophämtningen i Stockholm

Från Stockholm vatten hemsida:

Vi har driftstörningar i hämtningen av hushållsavfall i säck och kärl men vi kan se en tydlig minskning i antalet reklamationer. Ett intensivt arbete för att åtgärda störningarna pågår hos både entreprenören och Stockholm Vatten och Avfall.

Under helgen har vår entreprenör kört med ett stort antal bilar för att komma ikapp med reklamationerna. Vi tackar alla våra kunder för visat tålamod!

Anmäl utebliven sophämtning

Vi har fortsatt hög beredskap för att ta hand om reklamationer och vi uppmanar våra kunder att anmäla varje utebliven hämtning. Anmälan görs i första hand via e-tjänsten om du är fastighetsägare. I andra hand via webbformulär eller mejl. Om du är boende i flerfamiljshus kan du mejla till kund@svoa.se Kundtjänst tar hand om reklamationer även utanför telefontid. Alla inkomna reklamationer registreras och skickas till entreprenören.

Sortera ut förpackningar och matavfall

Vi ber er att underlätta för hämtpersonalen genom att lämna soprum öppna och ställa kärlen framme, om det går. För att minska mängden sopor ber vi om hjälp med att sortera ut förpackningar, och om möjligt även matavfall. Förpackningsinsamlingen och matavfallsinsamlingen fungerar som vanligt.

Containrar för hushållssopor

Containrar för hushållssopor (ej grovavfall) finns uppställda runt om i Stockholm och de töms dagligen. Titta på kartor över områden.

Stort tack för visat tålamod!