Driftstörningar i sophämtningen i Stockholm

Från och med den 1 oktober har Stockholm vatten och avfall lagt om sin sophämtning till en ny underentreprenör.
Omläggningen är ett viktigt steg för att Stockholm stad ska nå visionen om en hållbar stad där en större allt större del av soporna återvinns och utsläppen av växthusgaser minskar.

Man har under en längre period förberett förändringen men under en inkörningsperiod finns risk för förseningar eftersom många sophämtare är nya i sitt område.

Under veckan som föregick entreprenörsbytet tömdes tyvärr inte alla sopor i Stockholm. Det har resulterat i många fulla behållare runt om i Stockholm.
Stockholm stad arbetar med entreprenören för att lösa detta så fort som möjligt.
Stockholm vatten och avfall ber alla Stockholmare om hjälp med att göra övergången så smidig som möjligt genom att sortera soporna extra noggrant.

Stockholm vatten och avfall uppmanar alla kunder att anmäla varje utebliven hämtning. Anmälan görs i första hand via e-tjänsten om du är fastighetsägare. I andra hand via webbformulär eller mejl. Om du är boende i flerfamiljshus kan du mejla till kund@svoa.se. Kundtjänst tar hand om reklamationer även utanför telefontid.
Alla inkomna reklamationer registreras och skickas till entreprenören.

Föreningen har idag den 9 oktober anmält utebliven sophämtning på Hanna Rydhs gata.