Bostadsrättstillägg

Från årsskiftet har avgiften för det kollektiva bostadsrättstillägget justerats i pris. Detta betalas till självkostnadspris på avgiften.

Avgiften för bostadsrättstillägget justeras från 1/4.2021 till 34,50 kr per månad.