Påminnelse! Utdelning av parkeringstillstånd & återlämning av radonpuckar

Har du missat att hämta ut parkeringstillståndet för 2020?
Nedan är sista tillfället att göra detta. 

Dessutom vill vi denna gång även ha tillbaka de radonmätningspuckar som drygt hälften av alla lägenhetsinnehavare haft i sin lägenhet sedan november. 

Detta gör du som vanligt i föreningslokalen vid port 48 (ingång från kortsidan) 

Du behöver inte återlämna ditt gamla tillstånd.

Onsdagen den 5/2 kl 18:00-20:00

Missar du detta tillfälle finns tillstånd att hämta ut i anslutning till styrelsens styrelsemöten en gång i månaden, mejla styrelsen@hannarydh.se eller ring på föreningstelefonen för föranmälan och information om datum.