Motionera inför stämman

Den som vill motionera något inför stämman den 19 maj (kallelse kommer senare enligt stadgarna) behöver göra detta senast den sista februari 2020.

För hjälp med motioner besöks HSBs hemsida där du kan få stöd.

Även styrelsen i föreningen kan hjälpa till vid behov.