Avgiftshöjning från 1 april 2020

Från och med kvartal 2 kommer årsavgiften för bostadsrättsinnehavarna att höjas med 2%.

Det innebär en höjning på mellan 60 – 100 kr per månad beroende på storlek på lägenhet.

Höjningen görs för att möta upp de kostnadshöjningar som kontinuerligt sker från föreningens leverantörer. Vi har under många år undvikit höjningar på grund av rådande ränteläge samt kostnads- och energibesparande investeringar.

Som tillägg till denna avgiftshöjning vill vi även passa på att avisera en avgiftssänkning på TV, bredband och telefoni. Denna kommer att gälla från och med 1 oktober 2020.

Avgiften förändras från 257 kr per månad till 219 kr per månad. Detta beror på att styrelsen valt att teckna om avtalet. Inga förändringar i kanalpaket eller hastighet på bredbandet kommer att ske.

Avgiften för bredband och telefoni för hyresgästerna kommer vara oförändrad.