Värmejustering

Just nu håller Värmex på med steg 2 i värmeprojektet.

Det betyder att värmen kommer att slås på under detta steg. Det är därför de behöver komma in i alla lägenheter för att lufta elementen så de åter igen är fyllda med vatten samt kolla att det inte läcker efter att de bytt radiatorventilen som de bytte för ungefär en månad sen. Det som sker utöver luftningen är även en grovjustering av värme till elementet.

Tyvärr har de blivit cirka 2 veckor sena då de inte lyckats komma in i alla lägenheter. Detta har berott på olika anledningar bland annat rådande pandemi, grannar som varit bortresta eller helt enkelt inte öppnat.
Men nu är vi ikapp dock lite sena i tidsplanen, tyvärr är detta Också anledningen till att värmen inte kommit igång tidigare.

Nästa steg är när finjusteringen ska göras om 2 – 3 veckor. Då kommer temperaturen att mätas i alla lägenheter och justeras till måltemperaturen. Samtidigt kommer det att återmonteras nya termostater på elementen.

I badrummet kommer det inte att återmonteras någon termostat utan bara en justeringsratt. Detta görs eftersom att temperaturen varierar i badrummet, efter exempelvis en varm dusch i badrummet kommer temperaturen att vara hög. Då stänger ett termostat av värmen till elementet, med en ratt blir värmen istället mer jämn.

Efter detta är arbetet denna del av arbetet klart.

Utöver detta så har även justerings- och avstängningskranar i källaren bytts ut under sommaren.