Fönsterbyte

I går den 20 mars på föreningens extra föreningsstämma beslutades det enhälligt att byta föreningens samtliga fönster och balkongdörrar. Detta enlighet styrelsens förslag.

Hyresgästerna inbjuds till informationsmöte den 27 mars i föreningslokalen vid port 48 kl 19.00.

Det som är kvar nu är att handla upp entreprenör som ska utföra bytet samt att de tillstånd och byggnadslov som behövs blir godkända. Målet är just nu att själva bytet kommer att påbörjas strax efter sommaren.

Samt att alla boende som inte var med på stämman fyller i en samtyckesblankett där man helt enkelt godkänner bytet. Detta måste alla göra och lämna in i brevlådan i tvättstugan senast den 31 mars.
De som kryssar i nej eller inte lämnar in samtycke kommer föreningen gå vidare till Hyresnämnden för godkännande den vägen. Alla dessa boende kommer att bli kallade till förhandling av Hyresnämnden.

Samtyckesblanketten har delats ut i allas brevlådor och behöver skrivas under av samtliga delägare till varje lägenhet.

Här kan du ladda ner blanketten och skriva ut den själv.

Mer information kommer när den finns att delge.