Arbete pågår

Parkeringsplatserna
Just på pågår det grävarbete på våra parkeringar för att förbereda inför nya låssystem i soptunnorna och grovsoprummet.
Vi hoppas att alla har överseende med att det i ett par dagar kommer vara lite rörigt och sämre framkomlighet.

Nya dörrar i vissa trappuppgångar
I vissa trappuppgångar pågår just nu arbete med att såga ut nya brandutrymmningsdörrar till rum i vår förening som tidigare har saknat detta.
Dörrarna är krav enligt nya brandskyddsförordningen.