Datum 2014

Har du en fråga till styrelsen skicka den per mejl till styrelsen@hannarydh.se ska vi hinna ta upp din fråga måste frågan inkomma senast en vecka innan mötet.

Styrelsemöten
16 januari
13 februari
13 mars
10 april
8 maj
12 juni
21 augusti
20 september
9 oktober
13 november
11 december

Med reservation för ändringar beslutad av styrelsen.

Föreningsstämma

15 maj

Städdagar

17 & 18 maj
25 & 26 oktober

Dessa helger ska vara återkommande från år till år med reservation för ändringar för bland annat storhelger.
Vårstädningen tredje helgen i maj samt höststädningen fjärde helgen i oktober.