Information oktober

Renoveringar
Nu är alla takfläktar för ventilationen utbytta mot nya, detta betyder att det ska bli tystare i lägenheterna och varmare då de nya fläktarna anpassar luftflödet efter utomhustemperaturen. Detta gör att det går åt mindre energi till att värma upp husen, dessutom är de nya fläktarna mer energisnåla än de gamla.

Just nu målas källargångarna om. Under vintern kommer även källargångarna att kontinuerligt städas av föreningens städbolag.

I våras gick fjärrvärmeundercentralen i huset sönder, denna har nu ersatts mot en ny och är nu mera i normal drift igen.

Höststädning
Nu när sommaren är slut är det snart dags för årets höststädning av gården, under helgen 26 – 27 oktober är det dags. Vi samlas som vanligt klockan 10.00 och avslutar klockan 16.00 på gården lördagen och söndagen. Föreningen bjuder på avslutande lunch och lotteri för alla deltagande.

Varför har vi inte entreprenad på gårdsstädningen?
Föreningen sparar in väldigt mycket pengar på att städa själva. Om man lagt ut detta på entreprenad skulle årsavgiften för alla lägenheter stiga med minst 2.000kr.

Enkät
Under den närmaste tiden kommer en enkät att skickas ut till samtliga boende, denna önskar vi att ni svarar på så fort ni har möjlighet. Detta gör att styrelsen ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Enkäten kommer man kunna svara på både i pappersform och via hemsidan.

Övrig information
Den gamla digital-TV boxen från Canal Digital kan nu slängas i elektronikskrot i grovsoprummet.
Vi har fått information om att vissa haft problem med bytet till Telia när det gäller TV, bredband och telefoni, är det så att du fortfarande har problem? Vänligen kontakta styrelsen, via mejl styrelsen@hannarydh.se .
Vi har även fått information om att Telia skickat felaktiga fakturor ang. den kollektiva telefonin gällande den fasta avgiften för abonnemanget, denna del betalar föreningen kollektivt, har du fått en sådan. faktura vänd dig till Telias kundtjänst.