Upprop

Inför föreningsstämman den 15 maj 2014 ombeds alla att ta ställning till omval, nyval av ordinarie ledamöter samt suppleanter till föreningens styrelse.

Valberedningen tar gärna emot förslag till revisorer, en ordinarie och en suppleant, som båda väljs på ett år.

Ordinarie ledamöter väljs på 2 år i taget. I år är det omval av Marie-Louise Holmlund, HR 6 och Staffan Törnqvist, HR 8. Båda ställer sig positiva till omval.

Suppleanter väljs på 1 år i taget. Nuvarande suppleanter Jesper Ryderberg, HR 36 och Dennis Rundqvist, HR 16 ställer sig också positiva till omval.

Det är möjligt att det framöver behövs ytterligare ledamöter till styrelsen.

Var vänlig att ta kontakt med valberedningen som inbjuder till intervju. Intervjuerna ligger till underlag för valberedningens förslag till styrelse på föreningsstämman.

Valberedningen tar sig gärna an uppdraget ytterligare 1 år.

Agnete Rosenberg                         Carina Strandberg                           Mari Hammarström
HR 34                                                   HR 28                                                    HR 38
Tel  08-6460826                                070-4911654                                      070-3221464

Valberedningen brf. Långpannan