Termostat på elementen

Ett litet förtydligande gällande värmen. Näst sista delen i värmeprojektet är avslutad.

Det som nu kvarstår är fin-/slutjusteringen som sker genom att mäta rumstemperaturen i lägenheten och där efter justera så att det blir rätt temperatur i lägenheten.

När det är gjort kommer termostater att monteras på elementen. Detta arbete kommer att göras när det är kallt ute då slutjusteringen måste göras när värmesystemet går på full fart.
Detta arbete är planerat i januari i dagsläget.
På elementet i badrummet kommer det inte att monteras en termostat utan ett manuellt vred istället.

Om det blir olidligt varmt i lägenheten kan du höra av dig till styrelsen, då kommer vi lämna ut röda plasthattar som du kan skruva på tillfälligt för att sänka temperaturen.
Det är då viktigt att dessa röda hattar skrivas bort 3-4 dagar innan den slutgiltiga besöket görs i januari.