Avgiftshöjning från 1/1-21

Den 1 januari 2021 kommer årsavgiften för bostadsrättsinnehavarna att höjas med 1,95%. 

Det innebär en höjning på mellan 60 – 100 kr per månad. 

Höjningen görs för att möta upp de kostnadshöjningar som kontinuerligt sker från föreningens leverantörer. Vi kommer under 2021 även höja föreningens sparande i form av amorteringar på föreningens lån. 

Styrelsen brf. Långpannan