Avgiftshöjning

I samband med att avierna för kvartal 2 kommer för årsavgiften kommer du att notera att avgiften för TV, bredband och telefoni har höjts.
Istället för att höja årsavgiften har vi i år valt att höja avgiften på TV, bredband och telefoni till självkostnadspris dvs. den kostnaden som föreningen idag har för denna tjänst, indirekt är det en kostnad du egentligen redan haft i din årsavgift.

Avgiften är 257 kr per månad och innehåller 3-play tjänster från Telia med kanalpaket Lagom, bredbandsuppkoppling 100/100 Mbit samt abonnemangsavgiften för IP-telefoni.