Medlemsmeddelande Januari -16

Det är dags för OVK-besiktning
Nu har tiden kommit då det är dags att göra själva OVK-besiktningen av fastigheternas ventilation. I höstas släppte vi in entreprenören (FFE Ventilationskontroll) för rengöring av ventilationskanalerna, nu ska samma entréprenör göra besiktning, justering och kontroll av luftflödet. Det är viktigt att du släpper in entreprenören så du får rätt ventilation i din lägenhet.
Vissa som fått anmärkningar har fått information om saker som behöver åtgärdas i lägenheten innan OVK-besiktningen utförs, dessa måste varaklara senast den 10 januari 2016.
Till dig som inte släppte in FFE Ventilationskontroll tidigare
Det är viktigt för dig att släppa in ventilationsentreprenören i samband med OVK-besiktningen om du inte släppte in dem i höstas, så att de kan göra både rengöringen och besiktningen hos dig samtidigt.
Valberedningen
I slutet av januari kommer föreningens valberedning att påbörja sitt arbete inför stämman i juni. Valberedningen kommer att knacka dörr och leta efter medlemmar som kan tänka sig att sitta i styrelsen eller väljas till revisor.
Har du frågor? Mejla valberedningen, valberedningen@hannarydh.se
Det händer nästa år
Kom ihåg redan nu att planera in datumen för vårstädningen på gården, utdelning av P-tillstånd * och föreningsstämman.
Under nästa år planerar föreningen att göra några större renoveringar av fastigheternas fasader inkl. tak och balkonger. Låssystemet kommer också att bytas ut.
Mer information om dessa renoveringar och praktisk information kommer närmare inpå byggstart.
* Hämtar du inte ut ditt P-tillstånd vid anslagna tider, finns möjlighet att hämta ut det på något styrelsemöte under våren, föranmälan krävs.