Inbrott i området

Vi vill informera att lägenhetsinbrott har utförts i området och vill därför be om alla boendes uppmärksamhet.

Inbrottet har skett genom att personer utklädda till hantverkare brutit in sig genom lägenhetsdörren och sedan gått in i lägenheten.

Ingrip inte själv, ring polisen direkt. Då det är ett pågående brott ringer du 112.